Naučna istraživanja

Holokaust

Institut za istraživanje genocida, Kanada na Međunarodni dan sjećanja na holokaust sjeća se žrtava holokausta ali žrtava genocida u Bosni i Hercegovini i svih žrtava svih zločina u svijetu.
Dvadeseto stoljeće je obilježila monstruozna neljudska težnja da se istrijebe cijele nacionalne, etničke, rasne ili vjerske grupe, da im se onemogući biološki, kulturni, socijalni i ekološki opstanak. Iz nacističkog holokausta čovječanstvo još uvijek ima mogućnost izvući historijsku pouku i poruku, te osigurati bolju budućnost, mada je genocid u Bosni i Hercegovini, koga je generirao srpski i hrvatski nacizam i na kostima ubijenih žrtava inaugurirao genocidne tvorevine na jedinstvenom državnom i društvenom bosanskohercegovačkom tkivu, pokazao ogromno negativno iskustvo.
Institute for Research of Genocide Canada on the International Day of remembrance of the holocaust remembers holocaust victims or victims of genocide in Bosnia and Herzegovina and all the victims of all crimes in the world. The twentieth century was marked by a monstrous inhuman desire to exterminate the entire national, ethnic, racial or religious group, to prevent biological, cultural, social and environmental survival. From the nazi holocaust, humanity still has the ability to learn a historical lesson and message, and to ensure a better future. Although the genocide in Bosnia and Herzegovina, generated by the Serbian and Croatian Nazism, who have used the bones of murder victims to inaugurate genocidal in the single state and social tissue of the Bosnian, is displayed tremendous negative experience.

Vijesti: