Naučna istraživanja

Unutrašnjoj dezintegraciji BiH mora doći kraj

Unutrašnjoj dezintegraciji BiH mora doći kraj - Poslije Dodika i ÄŒović zaslužuje sankcije
Kontinuitet otimanja bosanskohercegovačkog prostora i kontinuitet otimanja bosanskohercegovačke historije. HMS, ali i ostali prohrvatski mediji koji su bliski HDZ-u BiH objavili su mapu na kojoj je iscrtan treći entitet u BiH. Brčko podijeljeno na tri entiteta, podijeljen Mostar i cijeli Stolac, samo su neke od nelogičnosti prikazane na ovoj karti. Dragan ÄŒović i njegovi vjerni sljedbenici hoće ponovo da  cijele narode preseljavaju da bi stvorili sopstvene državice na koje nemaju nikakva prava. Tako se agresije na BiH nastavlja bolesnim iscrtavanjem granica unutar bosanskohercegovačke države. Tako se Dragan ÄŒović pridružuje Miloradu Dodiku u pretvaranju djelova teritorije bosanskohercegovačke zemlje, što je protiv cijele njene historije. Hrvatska politika nastoji, realizacijom ovakve mape, krunisati svoju višestoljetnu agresivno genocidnu politiku na bosanskohercegovačku zemlju.
IGK

Vijesti: