Naučna istraživanja

Kazna za zločince i pravda za žrtve je trajan zadatak

Kazna za zločince i pravda za žrtve je trajan zadatak i obaveza, kako se genocid više nikada i nigdje ne bi ponovio. Kultura sjećanja na žrtve genocida je od egzistencijalne važnost. Genocid u BiH nije samo pitanje BiH, nego i cijelog svijeta. Važno je ukazati na potrebu memorijalizacije genocida i kolektivnog sjećanja. Kroz memorijalizaciju genocida i kolektivno sjećanje radimo na historijskom pamćenju, kao bitnom faktoru otpora fašizmu, destrukciji i agresiji. ÄŒuvajući uspomene na genocid u BiH, danas snažno afirmišemo univerzalne vrijednosti: bogatstvo različitosti, antifašizam, svetost mira i razvijamo aktivizam i internacionalno suprostavljanje nepravdama i svim devijacijama vremena u kome živimo. ÄŒuvajući uspomene na genocid u BiH sprječavamo buduće genocide u vremenu kada se širom svijeta dešavaju brojni zločini.
/IGK/
The penalty for the crime and justice for victims is the ongoing task and obligation, that genocide is never and nowhere can be repeated. The genocide in B&H is not just a question of B&H, but also around the world. It is important to point out the necessary memorialization of genocide and collective memory. Through the memorialization of genocide and collective memory, work on historical memory is an important factor of resistance to fascism, destruction and aggression. Preserving the memory of the genocide in B&H, today we strongly affirm universal values: the richness of diversity, anti-fascism, with veto’s peace and develop activism and international opposition to the injustices and all the deviations of the times in which we live. Preserving the memory of the genocide in B&H will prevent future genocides at a time when worldwide occur numerous crimes.
/IGC/

Vijesti: