Naučna istraživanja

Kontinuitet antibosanskog djelovanja Mladena Ivanića.

Institut za istraživanje genocida, Kanada: Kontinuitet antibosanskog djelovanja Mladena Ivanića. Prošlo je vrijeme velikosrpske nadmoćnosti i nametanja “istina” koje su, ustvari, najobičnije podvale i laži. . Ivanić je primjer kontinuiranog i agresivnog kidisanja  na BiH. Ali treba znati da je BiH ostala državna i jedinstvena zajednica kroz dugu svoju povijest, cjelovita kao teritorij i jedinstvena kao historijsko trajanje. Za razliku od svojih susjeda BiH je imala najdublju državnu i društvenu slobodu zahvaljujući svome historijskom trajanju. Zato je teško zamiliti Ideju Evrope poslije zločina agresije i genocida na BiH, zločina koji su dubinu bosanske slobode sveli na prezir države BiH sa potpunom disolucijom bosanskog društva u kome žrtva, a prva žrtva je bosanskohercegovačka država, i dalje nije došla do istine i pravde. BiH je stoljećima svjedočila da se može u miru živjeti sa različitostima i koja je zbog svoga insistiranja na odbrani ideja suživota i multikulturalnosti, prihvatanja, poštovanja, priznavanja i tolerisanja drugog i drugčijeg platila visoku cijenu agresije i genocida. Pravedni mir zasnovan na institucionalizaciji kulture pamćenja i istini i pravdi i insistiranje na njemu nema alternative. Zalaganje za mir, istinu, pravdu, ljudska prava i slobode ostaju naše aktivnosti u kojima definitivno nećemo računati na Ivanića i na sve one koji su zajedno sa vama. Mlade generacije ćemo učiti o vrijednostima mira, vrijednostima kulture sjećanja, vrijednostima istine i pravde, vrijednostima Ideje Bosne i Bosanskog duha, ali i o kontinuiranoj antibosanskoj kampanji čiji ste vi najbolje oličenje.

Vijesti: