Naučna istraživanja

Zenicka deklaracija

 „Zenički Muslimani održali su sastanak povodom upu­Ä‡ivanja u sabirne logore Muslimana tzv. „cigana" iz Travnika i povodom glasina da će se isto tako postupiti i s ostalim Muslimanima tzv. „ciganima" Herceg-Bosne, pa su nakon svestranog proučavanja ovog za islamsku zajednicu vrlo važnog pitanja konstatirali slijedeće:
1.       Sveta, uzvišena i zakonom priznata vjera islam ne poznaje podjelu ljudi po rasi i klasi. Jedino priznaje razliko­vanje po uljudbi i pojedinačnoj vjernosti, pošto su najpribraniji i najplemenitiji kod Boga dž. š. samo oni, koji se najtačnije drže propisa vjere.
2.      Muslimani tzv. Cigani jesu sastavni dio muslimanskog elementa u Herceg-Bosni. Oni se ni po čemu ne razlikuju od ostalih Muslimana. RaÄ‘aju se i umiru kao Muslimani, vode se u istim matičnim knjigama, izvršavaju sve obrede islama, žene se i udaju sa ostalim Muslimankama i Musli­mani ih nisu nikad ni smatrali, da su što drugo nego Mu­slimani, kao i ostali. Uvijek su sa ostalim Muslimanima jednako izvršavali vjerske i državljanske dužnosti a uživali su i ostala prava kao i svi Muslimani u svim vremenima svo­je prošlosti i sadašnjosti. Svi Muslimani bez razlike ih i sa­da kao i uvijek smatraju dijelom svoga vlastitog i zajedni­Äkog tijela te najenergičnije i najžešÄ‡e osuÄ‘uju svako izdva­janje i razlikovanje ovih Muslimana od ostalih. Svi Mu­slimani hoće i jednodušno traže,  da ovi Muslimani imaju isti položaj kao i svi ostali Muslimani Herceg-Bosne.
3.      Pod pojmom „ciganin" imade se smatrati samo necivilizovani nomad (skitnica), koji nema stalnog nastana, niti odreÄ‘ene uljudbe, nego se skita od mjesta do mjesta, provodi lupeški život i za koga ne postoje nikakve ni državne ni druge granice.
4.      Postoji odredba Ministarstva unutrašnjih poslova od 30. VIII 1941. br. 32661/41, koja odreÄ‘uje da se u tzv. „bijele Cigane" Muslimane nema dirati, jer se isti imadu smatrati arijevcima. Stoga se na iste ne smiju primjenjivati nikakve mjere već odreÄ‘ene i koje će se ubuduće odrediti protiv Cigana.

Vijesti: