Naučna istraživanja

Poema „Hava majka Pridorka“


Povodom 25. godišnjice od zatvaranja koncentracionog logora smrti Omarska uz saglasnost autora profesora Safeta Kadića Institut za istraživanje genocida, Kanada objavljuje poemu „Hava majka Pridorka“. Poema „Hava majka Pridorka“ je zasnovana na stvarnom dogaÄ‘aju i stvarnim ličnostima sa konkretnim ljudskim imenima. Radi se o Havi Tatarević iz sela Zecovi kod Pridora i njezinih šest sinova: Senadu, Sejadu, Nihadu, Zilhadu, Zijadu i Nishadu te mužu Muharemu. Hava je simbol svih bošnjačkih majki, njihovog stradanja, patnje i bola za nedužno ubijenim sinovima tokom agresije na BiH i genocida protiv njenih graÄ‘ana, posebno Bošnjaka. Nakon čitanja nedovršene poeme, akademik Abdulah Sidran se u naslovu jedne svoje kolumne zapitao može li tolika bol stati u pjesmu, a u recenziji pripremljene poeme za štampanje, godinu kasnije, naglasio: „I da je ova lirsko-epska pjesma Safeta Kadića milion puta potresnija, nego što jest, i da je hiljadu bosanskih pjesnika razlilo ovoliku patnju i bol u svoje najbolje pjesme, kao što nije, ne bi bilo dovoljno da izrazi ni stoti dram sklupčanog bola, jada i čemera naših hudih majki, kojima su krvoloci na pravdi Boga pomorili tolike sinove. Puklo bi i kameno srce!

Vijesti: