Naučna istraživanja

Bosanci su među prvim doseljenicima u Evropu;

We are grateful to ICNAB and the organizers of the Susreti event in Phoenix this year for posting the full video of the keynote speech by Dr. Haris Silajdzic, Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina. Dr.Silajdzic raises three facts:
1. Bosnians are among Europe's earliest settlers;
2. They have been living in Bosnia and Herzegovina for more than 7,500 years;
3. The Bosnian language is one of the oldest languages in use in Europe. The keynote covers many topics from Irfan Mirza's book, The History of Bosnia & Herzegovina, alongside Dr. Silajdzic's commentary. It is crucial that Bosnians and Herzegovinians understand the insidious forms of discrimination and prolonged attacks by neighbors who waged a war of aggression against the country. These attacks have a goal to destroy Bosnian and Herzegovinian sovereignty and identity. This speech is important because it addresses these issues.
Zahvalni smo ICNABu i organizatorima ovogodišnjih Susreta Bošnjaka u Phoenixu što su objavili puni snimak govora Dr. Harisa Silajdžića, bivšeg člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dr. Silajdžić navodi tri ključne činjenice:
1. Bosanci su među prvim doseljenicima u Evropu;
2. U Bosni i Hercegovini žive preko 7500 godina;
3. Bosanski jezik je među najstarijim jezicima u Evropi.
Govor pokriva mnoge od tema iz knjige Irfana Mirze, Historija Bosne i Hercegovine, uz komentare Dr. Silajdžića. Od krucijalne je važnosti da Bosanci i Hercegovci spoznaju suptilne načine diskriminacije i kontinuiranih napada od strane komšija koji su agresorski napali BiH. Ti napadi imaju za cilj uništiti suverenitet i identitet Bosne i Hercegovine. Ovaj govor je važan jer se odnosi na ove probleme.

Vijesti: