Naučna istraživanja

Istina, pravda i pravednost sa institucionaliyovanom kulturom sjećanja su stub nove Bosne i Hercegovine

Istina, pravda i pravednost sa institucionaliyovanom kulturom sjećanja su stub nove Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina je stoljećima svjedočila da se može u miru živjeti sa različitostima i koja je zbog toga platila visoku cijenu agresije i genocida. Pravedni mir zasnovan na institucionalizaciji kulture pamćenja, istini i pravdi i insistiranje na njemu nema alternative. Zalaganje za mir, istinu, pravdu, ljudska prava i slobode ostaju naše aktivnosti u kojima definitivno nećemo računati na idejne tvorce i realizatore udružene antibosanske politike. Mlade generacije ćemo učiti o vrijednostima mira, vrijednostima kulture sjećanja, vrijednostima istine i pravde, ali i o kontinuiranoj udruženoj antibosanskoj kampanji. Treba nam mnogo više Bosne i Hercegovine, a nikako Republike Srpske i Herceg Bosne. Treba nam bosanskohercegovačka diplomatija, a ne partijska ili entitetska. Treba nam suverenitet, integritet i politički subjektivitet na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Trebaju nam lideri koji to mogu ostvariti uvezivanjem istinskih bosanskohercegovačkih ljudi, žena i omladine u matici i dijaspori.  Samo ondje gdje vlada istina, pravda i pravednost može se ostvariti mir. Želimo više mira u političkom smislu sa večom odsutnosti rata. Želimo i mir u porodično-društvenom smislu, utemeljenog na toleranciji i poštivanju drugoga u porodici, komšiluku, zajednici, društvu i državi. Želimo svim ljudima dobre volje mir u duši, pa čak i u okolnostima u kojima nije ostvaren mir u porodično-društvenom i političkom smislu.
/E.R./

Vijesti: