Naučna istraživanja

Poštovani prijatelji Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Poštovani prijatelji Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}
U ime Upravnog odbora i Internacionalnog ekspertnog tima hvala vam za značajan doprinos realizaciji misije IGK, to je: istraživanje zločina protiv mira, zločina genocida i drugih teških povreda meÄ‘unarodnog prava i promocija istine i pravde i zaštita i jačanja osnovnih ljudskih prava i sloboda u svijetu. Hvala vam još jednom za veliku podršku bez koje naša misija nebi mogla biti izvršena.
S poštovanjem i svako dobro u Novoj 2018. godini.
Emir Ramić
Direktor
Dear Friends of the Institute for Research of Genocide Canada {IGC}
On behalf of the IGC Board and International Expert Team I would like to thank you for supporting IGC in 2017. IGC would like to thank you to all the members of the Board and the International Expert Team for significant contribution to the realization of the mission IGC, and that is: analysis the crimes against peace, crime of genocide, and other grave breaches of international law and promotion of the truth and justice, the protection and strengthening of basic human rights, and the promotion of freedom in the world in the last year.  
Thank you once again for your continued support. With sincere gratitude and best wishes in 2018.
Emir Ramic
Chairman 

Vijesti: