Naučna istraživanja

IGK ZA ICNAB

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIÄŒKIH NAUKA

S A R A J E V O

UNIVERZITET U SARAJEVU

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

S A R A J E V O

 

Akademik Prof. dr SMAIL ČEKIĆ

 

Sarajevo, 15. mart 2018.

 

 

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE,

 glavni imam, dr Sabahudin Ćeman

 

SABOR ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE,

predsjednik Dr Hazim Fazlić

 

 

Uvažena gospodo,

 

Upravo sam završio posjetu Sjevernoj Americi (Toronto i New York) povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Najsnažniji utisak moje posjete je potvrda saznanja o doprinosu Instituta za istraživanje genocida Kanada, koji je svojim ukupnim aktivnostima doprinio meÄ‘unarodnoj političkoj afirmaciji Bosne i Hercegovine i posebno predstavljanju istine o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima, u borbi za pravdu svih žrtava teških zločina. Nevjerovatno je da je Institut uspio u svojoj izvanredno važnoj naučno-istraživačkoj misiji od priznanja bosanskog jezika, priznanja nacionalnog imena Bošnjak, pa do institucionalizacije kulture pamćenje u Kanadi. Sve je to uraÄ‘eno na dobrovoljnoj osnovi, sa osloncem na postojeće kadrove.

Svjedoci smo koliko američki i kanadski Bošnjaci, ali i sami Amerikanci i KanaÄ‘ani,
uvažavaju rad ovog instituta. Nažalost, rad Instituta ne prati materijalna podrška, poznate i afirmisane naučno-istraživačke ustanove, zbog čega ona otežano funkcioniše i njena funkcionalnost je više nego primjerena postojećim uslovima i mogućnostima.

Za vrijeme moje posjete imao sam prilike da razgovaram i sa pojedinim bošnjačkim
imamima u SAD i Kanadi, te sa istaknutim bošnjačkim liderima i borcima za ljudska
prava i slobode. Između ostalog i oni su me podržali da vam se obratim pisanim putem
.

Ovu priliku koristim da Vas zamolim da materijalno - financijski pomognete rad Instituta za istraživanje genocida Kanada.

Trebamo učinite sve moguće napore da ojačamo rad ove ustanove. Jačanjem ove ustanove jačamo našu ulogu u Sjevernoj Americi, najvažnijem mjestu svjetske politike u kojoj borba za istinu i pravdu može imati odlučujući uticaj za našu budućnost.

Na kraju Vas molim da sadržaj ovog pisma prezentirate Saboru Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike koji se održava krajem ovog mjeseca.

Uz zahvalnost i najbolje želje, iskreno Vas selamim.

 

S poštovanjem,

Smail Čekić

Vijesti: