Naučna istraživanja

IGK Projeura pamcenja

IGK projekat: "Kultura pamćenja, temelj za bolju budućnost Bošnjaka i BiH". Do sada je projekat uraÄ‘en u sljedećim gradovima: Seatlle, Denver, Toronto, New York, Phoenex - na Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike, St. Louis, Atlanta, Des Moines i Richmond. Cilj projekta je direktni razgovor na terenu sa pojedincima, organizacijama i zajednicama u cilju produkcije vlastite nacionalne strategije u kulturi pamćenja u sjevernoameričkoj dijaspori kao organizovan i institucionalni front borbe protiv zaborava žrtve kao osnovnog faktora udruženog antibosanskog djelovanja. Razvojna nacionalna strategija kulture pamćenja podrazumjeva uključivanje svih potencijala sjevernoameričkih Bošnjaka u naučno i kreativno osmišljavanje formi institucionalizacije kulture pamćenja. 

Vijesti: