Naučna istraživanja

Na današnji dan 17. maja 1992., spaljen je Orijentalni institut u Sarajevu - dokaz kulturocida nad državom BiH.

Kulutura pamćenja
Na današnji dan 17. maja 1992., spaljen je Orijentalni institut u Sarajevu - dokaz kulturocida nad državom BiH.
Sa svojom rukopisnom, arhivskom i bibliotečkom graÄ‘om, bila je to jedinstvena naučnoistraživačka institucija na Balkanu. Rukopisna zbirka sa 5263 kodeksa na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, Manuscripta turcica, zbirka sidžila, Vilajetski arhiv sa preko 300.000 dokumenata, zbirka tapija i preko 15.000 knjiga - sve je to nestalo za jedan dan. Statističari su izmjerili da se od toga sačuvalo manje od 1% ranije čuvanog materijala. Kolektivno znanje pohranjeno u spisima jednog naroda predstavlja bitan dio identiteta tog naroda. Do danas brojni vlastodršci širom svijeta, a posebno kreatori i izvršioci agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim graÄ‘anima nisu shvatili da se snagu misli i duha, bilo u obliku pisane riječi ili izraženu nekim drugim umjetničkim jezikom, nije moguće izbrisati. Još nije izmišljeno oružje koje je snažnije od snage duha koga godinama čuva  Orijentalni institut u Sarajevu. Oni koji su palili Orijentalni institut u Sarajevu, oni koji su agresijom i genocidom jurišali na državu Bosnu i Hercegovinu i njene graÄ‘ane, oni koji su ubijali djecu, oni koji su silovali, oni koji su mučili i ubijali u koncentracionim logorima smrti, oni koji su na silu protjeravali, zapravo, su palili i rušili “Ideju Bosne” i “Bosanski duh”, a time su palili i rušili i povijest, kulturu, tradiciju čovjeka i civilizacije. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog, antihumanog zločina agresije i genocida palitelji Orijentalnog instituta u Sarajevu i rušitelji države Bosne i Hercegovine će vječno ostati na smetljištu historije.
IGK

Vijesti: