Naučna istraživanja

19 juni - Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja19 juni - Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja
Povodom MeÄ‘unarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu koga su proglasile UN 2015. godine. U nekim sudskim postupcima nakon Drugog svjetskog rata silovanje je bilo kvalificirano kao ratni zločin. MeÄ‘unarodni sud za područje bivše Jugoslavije (MKTJ) je zaključio da se silovanje može tretirati i kažnjavati kao još teži zločin. Silovanja, prije svega Bošnjakinja, u BiH predstavljala su zločin protiv čovječnosti zato što su počinjena u okviru sistematskih napada na civile i zato što su imala karakteristike porobljavanja. Tako su seksualni zločini prvi put u historiji meÄ‘unarodnog prava tretirani kao najozbiljniji zločini sami po sebi, a ne kao prateća pojava rata. Istovremeno je MKTJ pravno razjasnio što znači seksualno porobljavanje. Istaknuti su sljedeći elemente porobljavanja: činjenica da su Bošnjakinje bile zarobljene, da su morale činiti što god im se naredi uključujući kuhanje i čišÄ‡enje, da su srpski vojnici polagali isključiva prava na odreÄ‘ene djevojke koje su im stalno bile na raspolaganju, da su vojnici uzimali novac kad bi ih davali drugim na silovanje, te da one nisu imale nikakvu kontrolu nad svojim životima. Više od dvije decenije od okončanja rata u BiH, pravdu još nije dočekalo 20.000 žrtava seksualnog nasilja u BiH. Ponižavanje žrtava silovanja, odnosno žrtava agresije i genocida je ravno zločinu, ravno prizivanju novih zločina, udar na istinu i pravdu. Institut za istraživanje genocida Kanada nastavlja borbu za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdu za žrtve tih zločina, ne u ime osvete već u ime bolje budućnosti kako BiH, tako i čovjeka i civilizacije uopšte. Sastavni dio te borbe je i borba protiv onih koji negiraju najveće zločine poslije holokausta u Evropi i borba protiv onih koji ponižavaju žrtve tih zločina.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: