Naučna istraživanja

Sjećaš li se Žive lomače?

Sjećaš li se Žive lomače? – Da se nikada ne zaboravi genocid u Višegradu. Sve dok se oni negiraju genocid mi ćemo ih tući naučnom i sudskom istinom.
14. juna 1992.  u Pionirskoj ulici je oko 60 civila, uključujući žene i djecu, živo spaljeno. Drugi slučaj se desio u naselju Bikavac 27. juna 1992. godine. MeÄ‘unarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je počinioce osudio za ove zločine opažajući da "su lomače u Pionirskoj ulici i na Bikavcu primjeri najgorih činova nehumanosti koje neko može drugoj osobi nanijeti... ovi stravični dogaÄ‘aji ostaju ucrtani u sjećanju zbog zlokobnog spaljivanja, bezdušnosti i surovosti sprovoÄ‘enja, zatvaranja i zaključavanja žrtava u ove kuće, zrtve su se našle bespomoćne u paklu koji je nastao i zbog stepena boli i patnje koje su žrtve trpile dok su žive gorile.“ Tokom presude počiniocima zločina u Pionirskoj, sud je takoÄ‘er uračunao težinu tog čina, odnosno težinu monstruoznog masovnog ubijanja, kao i istaknutu ranjivost žrtava koje su prisilno dovedene u stanje bespomoćnosti, meÄ‘u kojima se nalazila sedamdesetpetogodišnja žena, šestoro djece od dvije do četiri godine i novoroÄ‘enče staro dva dana. Sud je u dijelu "Diskusija i zaključci" istakao: "Spaljivanjem žrtava u kućama u kojim su one bile zatvorene, Milan Lukić i drugi počinioci su namjeravali da potpuno unište identitet svojih žrtava i time ih liše njihove ljudskosti. Porodice žrtava nisu mogle identifikovati ni sahraniti svoje najmilije... Ovakvom brisanju svih tragova individualnih žrtava svojstvena je jedinstvena okrtunost koja mora uvećati težinu pridatu tim zločinima. Sud je dalje naglasio silnu "izopačenost" zločinaca u njihovoj "proračunatoj namjeri da uzrokuju maksimalnu patnju".
IGK
Do you remember Živa lomača? – Never forget genocide in Visegrad. As long as they deny the genocide we will beat them with the scientific and judicial truth.
The Pionirska Street house fire that occurred on June 14, 1992, was one of two incidents in which approximately 60 civilians, including women and children, were burned alive. The second incident took place in the Bikavac settlement on June 27, 1992. The ICTY Judgment, which convicted the perpetrators of these crimes, observed that: "The Pionirska street fire and the Bikavac fires exemplify the worst acts of inhumanity that one person may inflict upon others. ...these horrific events remain imprinted on the memory for the viciousness of the incendiary attack, for the sheer callousness and cruelty of herding, trapping, and locking the victims in the two houses, thereby rendering them helpless in the ensuing inferno, and for the degree of pain and suffering inflicted on the victims as they were burned alive." Moreover, as part of its Sentencing of the perpetrators for the crimes at Pionirska Street house, the Court took "the gravity of the offence" into account, referring to the particular gravity of the "monstrous mass killings." The Court considered as well the extreme vulnerability of the victims," who had been "rendered helpless," victims who included "a seventy-five year old woman" and "six children between the ages of two and four years old, and a two-day-old infant." In its related "Discussion and findings" the Court asserted that: "By burning the victims and the houses in which they were trapped, Milan Lukić and the other perpetrators intended to obliterate the identities of their victims and, in so doing, to strip them of their humanity. The families of victims could not identify or bury their loved ones. ... There is a unique cruelty in expunging all traces of the individual victims which must heighten the gravity ascribed to these crimes." The Court proceeded to emphasize the perpetrators' “depravity” in their efforts to kill the victims “in a way calculated to cause the maximum amount of suffering.”
IGC

Vijesti: