Naučna istraživanja

Reakcija Instituta za istraživanje genocida Kanada

Reakcija Instituta za istraživanje genocida Kanada
UsklaÄ‘ivanje nastavnih planova Srbije i RS-a je još jedan u nizu dokaza kontinuiranog statocida nad državom BiH i genocida nad Bošnjacima. Pod liderstvom antibosanske persone sa crne američke liste Milorada Dodika i u saradnji sa državom Srbijom, bh. entitet RS kontinuirano uzurpira ingerencije državih institucija. Uspostavljanje jedinstvenih nastavnih programa sa Srbijom je direktan udar na državu BiH.  Inkorporiranje u školsk program bh. entiteta RS iz susjedne zemlje koja je bila agresor na BiH i koja je presuÄ‘ena na MeÄ‘unarodnom sudu pravde da je svojom pasivnošÄ‡u izvršila genocida nad Bošnjacima u BiH je antidržavni čin koji ne samo da negira suverenitet, teritorijalni integritet, politički subjektivitet BiH, već i dehumanizira žrtve, atakuje na istinu i pravdu i ugrožava mir i stabilnost. UvoÄ‘enjem jedinstvenog nastavnog programa u škole u Srbiji i bh. entitetu RS, provodi se statocid na državu BiH. Stavljanje pod kontrolu obrazovnog sistema u bh. entitetu RS pod kontrolu Srbije, nedopustiv je akt provoÄ‘enja srbijanske velikodržavne agresivno genocidne politike prema državi BiH. Nad državom BiH nastavlja se statocid neviÄ‘enih razmjera Radi se o pokušaju ubojstva države sa namjerom da se ona iskorijeni, dakle genocid nad državom. Pod napadom su od strane udružene antidržavne koalicije svi elementi, a obrazovanje je jedan od bitnih elementa,  na kojima je zasnovana svaka država. Pod napadom je i kultura pamćenja sa ciljem izjednačavanja žrtve i zločinca. Ovaj opasni napad na državu BiH niko namjerno i ne pominje jer on najbolje opisuje šta se danas zapravo dešava u BiH. Institut za istraživanje genocida Kanada poziva Sudske organe u BiH da se o tome izjasne. ÄŒlanovi Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada će  pozvati i obavjestiti sve svjetske metropole o ovoj završnoj fazi rabote "statocida" nad BiH. Od njih će tražiti hitnu reakciju.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: