Naučna istraživanja

Granice Bosne i Hercegovine su granice bošnjačke opstojnosti

Granice Bosne i Hercegovine su granice bošnjačke opstojnosti
Bosna i Hercegovina i Bošnjaci se moraju suočiti sa istinom o stavu udružene antibosanske koalicije prema njima i prema Bosni i Hercegovini. Potpuna emancipacija Bošnjaka kao naroda je jedino moguća u državi Bosni i Hercegovini, na cijeloj njenoj teritoriji. Bez države Bosne i Hercegovine nema bošnjačkog naroda. Bošnjaci moraju svoj opstanak isključivo vezati za bosanskohercegovačku državu u okviru koje mogu realizovati svoje nacionalne komponente, bosanski jezik, historiju, kulturu, tradiciju, ali i istinu i pravdu. Samo u državi Bosni i Hercegovini, Bošnjaci se mogu suprostaviti ponižavanju žrtava agresije i genocida, razvijati kulturu pamćenja, suprostaviti se falsifikovanju naučno istraživačkih i sudskih činjenica o agresiji i genocidu.

Vijesti: