Naučna istraživanja

Podrska za IGK

Podrška Institutu za istraživanje genocida Kanada

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} putem naučnih istraživanja dolazi do naučnih saznanja koja prezentira javnosti, kako bi, pored ostalog, bitno reducirao prostor brojnim lažima, falsifikatima i falsifikatorima historije, te utjecao na svijest, ponašanje, iskaze i rad pojedinaca, pojedinih društvenih subjekata i društvenih grupa koje negiraju genocid. Aktivnostima IGK, Kanadski parlament je usvojio dvije rezolucije o genocidu Srebrenici i BiH, genocid u Srebrenici i BiH se izučava u kanadskim školama, organizovana stalna postavka o genocidu u Srebrenici i BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava, genocid u BiH prezentiran KanaÄ‘anima i Kanadskim univerzitetima, otvoreno spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru. 

Posebno želim istaći da je IGK upotrebom metodologije nauke o genocidu i u saradnji sa najistaknutijim  naučno istraživačkim institucijama u svijetu, naučno istraživački dokazao genocid u Prijedoru. Na osnovu toga naučno istraživačkog dokaza Kanadska vlada je podržala obilježavanje Svijetskog dana bijelih traka u Kanadi.  Za sada to je jedina zemlja u svijetu koja zvanično obilježava taj važan datum. Akademik Emir Ramić, direktor IGK se pridružio inicijativi goaspodina Mirsada ÄŒauševića iz ÄŒikaga u vezi izgradnje spomen obilježja za žrtve genocida u Prijedoru.

Nabrojane i mnoge druge značajne aktivnosti IGK su uticale da Institut i njegov direktor akademik Emir Ramić budu predmet kontinuiranih napada negatora genocida, subjekata udruženih zločinačkih poduhvata, negatora Bošnjaka i države BiH, te udruženih antibosanskih koalicija. Prijetnje su prijavljene nadležnim organima.


U ime Udruženja logoraša Prijedor92 i Regionalnog saveza logoraša Banja Luka, dajemo punu podršku IGK i njegovom direktoru akademiku Emiru Ramiću. Napad na IGK kao jednu od najrespektabilnijih naučno istraživačkih institucija u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda i napadi na gospodina Emira Ramića su zapravo napadi na sve nas preživjele logoraše i žrtve agresije i genocida u BiH, napad na sve borce protiv negatora genocida, napad na borce protiv revizionista historijskih, načno istraživačkih i sudskih činjenica o genocidu BiH i napad na borce protiv negatora bosanskog jezika, bošnjačkog naroda i države BiH.

Naša udruženja će nastaviti podržavati značajan rad IGK konkretnim učešÄ‡em u realizaciji najbitnije misije Instituta, a to je borba za istinu i pravdu kao najbolji mogući put za bolju budućnost svih graÄ‘ana i naroda BiH.

U ime Udruženja logoraša Prijedor92 i
U ime Regionalnog udruženja logoraša Banja Luka
Mirsad Duratović

 

Vijesti: