Naučna istraživanja

Pobjeda države Bosne i Hercegovine

Pobjeda države Bosne i Hercegovine
Zahvaljujući svojim državotvornim patrotima država Bosna i Hercegovina je pobjedila sve agresivne antibosanske politike. Državu, čija se hiljadugodišnja historija, kultura, tradicija kontinuirano upisuje u MeÄ‘unarodni registar Pamćenje svijeta nije moguće uništiti. Da je posao demontiranja bosanskohercegovačke države uzaludan, planeri i izvršioci antibosanske politike u i van BiH, svakim danom se sve više uvjeravaju. Bosanskohercegovačka državna tradicija je ostavila, ostavlja i ostaviće duboki trag u historiji čovjeka i civilizacije. Bosanskohercegovačka državna historija, kultura i tradicija zauvijek ostaju memorisane i čuvane u dokumentiranoj svjetskoj baštini. 
IGK/IGC

Vijesti: