Naučna istraživanja

Kanađani potpisuju peticiju protiv negiranja genocida u Srebrenici u Kanadi


Kanađani potpisuju peticiju protiv negiranja genocida u Srebrenici u Kanadi

Putem elektronske peticije broj 1837 na službenoj stranici Parlamenta Kanade pokrenut je zahtjev kojim bi se negiranje genocida u Srebrenici u Kanadi bilo kažnjivo.  Ovu peticiju (1837) pokrenuo je profesor Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada te je ista  objavljena na stranici Kanadskog parlamenta 10. septembra ove godine.  Peticija 1837 će biti dostupna za potpisivanje narednih 120 dana, odnosno do 10. januara 2019. godine.   Svi kanadski graÄ‘ani u Kanadi  i izvan nje mogu da potpišu peticiju 1837, uključujući i maloljetnu djecu, pod uslovom da imaju sopstvenu elektronsku poštansku adresu. Da bi peticija bila uspiješna i pročitana u Kanadskom palamentu potrebno je 500 potpisa te nakon procesa potpisivanja i išÄitavanje iste od strane sponozora ove peticije Briana Masseja  peticija 1837 se onda upućuje Vladi Kanade koja je dužna odgovoriti u roku od 45 dana. Strateška pretpostavka je upravo ta da što je veći broj potpisa za peticiju da se može imati i veći utjecaj na odgovor i odluku Vlade.

Inicijator Peticije profesor Emir Ramić ističe da je pravni osnov za krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi pravosnažne presude meÄ‘unarodnih sudova u Hagu, pravosnažne rezolucije više od 30 državnih parlamenata u svijetu, te posebno dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici usvojene u kanadskom parlamentu.  Moralni osnov za jedan takav zakon je stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici u kanadskom muzeju za ljudska prava, otkrivanje prvog spomen obilježja u dijaspori žrtvama genocida u Srebrenici u Windsoru, odluke kanadske vlade o obilježavanju 31. maja svijetskog dana bijelih traka, podjele “Cvijeta Srebrenice” svim članovima kanadskog parlamenta i izučavanja genocida u Srebrenici u kanadskim školama. Donošenjem zakona o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, Kanada bi dala veliki doprinos istini i pravdi i tako učinila veliki korak ka prevenciji u borbi protiv genocida u svijetu. Na kraju, profesor Ramić poziva sve kanadske graÄ‘ane i kanadske graÄ‘ane van Kanade, posebno one porijeklom iz Bosne i Hercegovine, da potpišu peticiju 1837 i da potpisom iste daju svoj doprinos istini i pravdi, te borbi protiv negatora genocida i falsifikatora historijskih, naučno-istraživačkih i sudskih činjenica o genocidu u Srebrenici.
Peticiju možete pronaći na linku Petition e1837
 https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Sign/e-1837?fbclid=IwAR0vHsNGB11AXWT3KyM77mwQWevuyoSFWOtkBEih3hdDk1VgRbwocvB7ONw

Citizens of Canada to sign a petition against the denial of Srebrenica genocide in Canada

Through an electronic petition number 1837 on the official website of the Parliament of Canada, a request was made to punish the denial of the Srebrenica genocide in Canada. The petition against the denial of Srebrenica genocide in Canada was initiated by the director of the Institute for the Research of Genocide Canada, professor Emir Ramic,. The petition was published on the Canadian Parliament's website on September 10 of this year and will be open for signatures for the next 120 days, or until January 10, 2019. All Canadian citizens living in Canada and abroad can and are encouraged to sign petition 1837, including underage children, under the condition that they have their own e-mail address. After the signing process, that is, if at least 500 signatures are collected and which are required for a petition to be successful, potion will be ready for the reading at the Canadian Parliament.  The reading of the petition 1837 will be made by the sponsor of the petition Brian Masse, who will then petition the Government of Canada to give him an answer within 45 days of receiving the request. The strategic assumption is that the higher the number of signatures for the petition the greater impact it will have on the response and the decision of the government.

Petition initiator professor Emir Ramic points out that the legal basis for the criminal sanctioning of the denial of Srebrenica genocide in Canada is a final verdict of the international tribunals in The Hague, a final resolution of more than 30 state parliaments in the world, and in particular two resolutions on Srebrenica genocide adopted by the Canadian Parliament.
The moral basis for such a law are the permanent exhibit of the Srebrenica genocide at the Canadian Human Rights Museum, unveiling of first memorial feature in diaspora for the victims of the Srebrenica genocide in the Canadian city of Windsor, the decision of the Canadian Government to mark the May 31st the World Day of White Ribbon, the distribution of the Srebrenica Flower to all members of the Canadian Parliament and the study of Srebrenica genocide at the Canadian schools. By passing a law banning the denial of genocide in Srebrenica, Canada would make a major contribution to the truth and justice and thus make a major step in punishing the deniers of Srebrenica genocide as well it will set an example that the punishment is the best prevention in the fight against genocide in the world. In the end, Professor Ramic invites all citizens of Canada and Canadians abroad, especially those originating from Bosnia and Herzegovinia, to sign the petition 1837 in order to contribute to the truth and justice, and also to combat the deniers of genocide and forgery of historical, scientific and judicial facts about the genocide in Srebrenica
You can find Petition on the Petition e1837 link
 https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Sign/e-1837?fbclid=IwAR0vHsNGB11AXWT3KyM77mwQWevuyoSFWOtkBEih3hdDk1VgRbwocvB7ONwhttp://ba.n1info.com/a295971/English/NEWS/Canadian-petition-asks-for-ban-on-Srebrenica-genocide-denial.html
https://avaz.ba/vijesti/bih/429568/kanada-bi-mogla-postati-prva-zemlja-koja-ce-kaznjavati-negatore-genocida-u-srebrenici

https://www.abc.ba/licnost/99786/kanada-bi-mogla-postati-prva-drava-koja-e-sankcionisati-negatore-genocida-u-srebrenici

https://m.novi.ba/clanak/219568/12

https://www.ins.ba/bs/article/7162/kanada-bi-mogla-postati-prva-drzava-koja-ce-sankcionisati-negatore-genocida-u-srebrenici

http://informativa.ba/2018/11/08/kanadani-potpisuju-peticiju-protiv-negiranja-genocida-u-srebrenici-u-kanadi

https://rtvglasdrine.com/vijesti/kanada-peticija-protiv-negiranja-genocida-u-srebrenici/

https://startbih.ba/clanak/kanadani-potpisuju-peticiju-protiv-negiranja-genocida-u-srebrenici-u-kanadi/101379

http://ba.n1info.com/a295905/Vijesti/Vijesti/Kanada-Peticija-protiv-negiranja-genocida-u-Srebrenici.html

https://www.klix.ba/vijesti/bih/kanada-bi-mogla-postati-prva-drzava-koja-ce-sankcionisati-negatore-genocida-u-srebrenici/181108005

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kanadani-potpisuju-peticiju-protiv-negiranja-genocida-u-srebrenici

https://www.sandzaklive.rs/index.php/izdvjeno-srbija-svijet/16453-kanada-bi-mogla-postati-prva-drzava-koja-ce-sankcionisati-negatore-genocida-u-srebrenici

https://www.index.ba/kanada-peticija-na-sluzbenoj-stranici-parlamenta-protiv-negiranja-genocida-u-srebrenici/

http://bosnjaci.net/prilog.php?pid=66170

http://www.bir.ba/index.php/vijesti/svijet/item/7631-kanadani-potpisuju-peticiju-protiv-negiranja-genocida-u-srebrenici-u-kanadi

http://www.bosniaks.net/prilog.php?pid=66171

http://bhraja.ca/vas-glas-za-peticiju-e-1837/

https://www.hayat.ba/vijest.php?id=132337

http://bhraja.ca/nema-mjesta-negatorima-genocida-u-srebrenici-i-https://www.bhdijaspora.net/na-pomolu-velika-pobjeda-bosnjaka-u-kanadi-negiranje-srebrenickog-genocida-bit-ce-kaznjivo-ali-drzavljani-kanade-moraju-potpisati-peticiju/bih-u-kanadi-potpisom-na-peticiju-otvorite-vrata-istini-i-pravdi/

https://www.bhdijaspora.net/na-pomolu-velika-pobjeda-bosnjaka-u-kanadi-negiranje-srebrenickog-genocida-bit-ce-kaznjivo-ali-drzavljani-kanade-moraju-potpisati-peticiju/

http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=65912

https://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=64055


http://24sata.info/vijesti/bosna-i-hercegovina/329045-kanadjani-potpisuju-peticiju-protiv-negiranja-genocida-u-srebrenici-u-kanadi.html

https://www.radiosarajevo.ba/vijesti/svijet/negiranje-genocida-u-srebrenici-moglo-bi-biti-kaznjivo-u-kanadi/313585

https://www.bhdijaspora.net/na-pomolu-velika-pobjeda-bosnjaka-u-kanadi-negiranje-srebrenickog-genocida-bit-ce-kaznjivo-ali-drzavljani-kanade-moraju-potpisati-peticiju/

https://www.slobodna-bosna.ba/vijest/96963/kanadjani_posramili_dodika_gradjani_potpisuju_peticiju_protiv_negiranja_genocida_u_srebrenici.html

https://www.hayat.ba/vijest.php?id=139386&fbclid=IwAR1bYNRzegTUYqsNSLoq4LVzN9Dji_3Vx8lNNL5XkjsnMhNzFrMfkul5oLU

http://kliker.info/nova-inicijativa-profesora-ramica-kanadjani-potpisuju-peticiju-protiv-negiranja-genocida-u-srebrenici-u-kanadi/

http://www.fena.ba/article/1051312/kanadjani-potpisuju-peticiju-protiv-negiranja-genocida-u-srebrenici-u-kanadi

http://m.vijesti.ba/clanak/427141/kanada-bi-mogla-postati-prva-drzava-koja-ce-sankcionisati-negatore-genocida-u-srebrenici

http://bhraja.ca/vas-glas-za-peticiju-e-1837/

http://source.ba/mobile/clanak/BiH/480116

Vijesti: