Naučna istraživanja

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida Kanada - Ustajanjem i velikim aplauzom članovi Kanadskog parlamenta podržali državu Bosnu i Hercegovinu i njen Dan državnosti

28. 11. 2018.

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida Kanada - Ustajanjem i velikim aplauzom članovi Kanadskog parlamenta podržali državu Bosnu i Hercegovinu i njen Dan državnosti

U atačmentu je video govor člana Kanadskog parlamenta gospodina Bob Bratina

U ponedeljak 27. 11. 2018. na redovnoj sjednici Kanadskog parlamenta u Otavi, gospodin Bob Bratina, član Kanadskog parlamenta iz grada Hamiltona i veliki prijatelj države Bosne i Hercegovine je pročitao saopćenje povodom 25. novembra Dana državnosti BiH.

U saopćenju se izmeÄ‘u ostalog kaže: 

” Grad Hamilton ima više od stotinu različitih nacionalnih grupa. Tako je ovaj grad jedan od najmultinacionalnih gradova u Kanadi. MeÄ‘u više od stotinu različitih nacionalnih grupa u divnoj nacionalnoj i kulturnoj raznolikosti Hamiltona su stanovnici čije su porodice nastale na historijskom mjestu koje se zove Bosna i Hercegovina, država koja se nalazi u regiji velike nacionalne raznolikosti. 25. novembar se obilježava ovdje u Kanadi i širom svijeta. To je dan kada je država Bosna i Hercegovina postigla savremenu državnost. Njena historija vjekovima svjedoći poznatu tradiciju, koja se oglada u susretanju i mješanju različitih civilizacija, tradicija i kultura. Bosanskohercegovačka državnost je sada ukorjenjena u državni zakon, uz sve prateće političke i društvene aspekte moderne države. Veoma sam ponosan što politički predstavljam graÄ‘ane Bosne i Hercegovine koji žive u Hamiltonu, čija je historija započela u Bosni i Hercegovini, čija kultura, tradicija i duhovnost mnogo obogačuje Hamilton. Bio sam tri puta u Bosni i Hercegovini i svima vama u parlamentu predlažem da vašim odlaskom u državu Bosnu i Hercegovinu se uvjerite u dostojanstvo, dobrotu i gostoprimstvo njenog stanovništva. Sjećam se da sam bio u Mostaru, Zenici, Jajcu i naravno svima poznatom, Sarajevu, koji ostaju u mome trajnom sjećanju. U ovoj divnoj zemlji različitih kultura i tradicija posebno se doima muzika, književnost, kultura i naravno hrana. Živjela Bosna i Hercegovina".

Profesor Emir Ramić zahvaljujući se članu Kanadskog parlamenta gospodinu Bob Bratinia je rekao: " Gospodine Bob Bratina. Vaš današnji govor u Kanadskom parlamentu o mojoj državi Bosni i Hercegovini je primljen sa velikim odobravanjen, ne samo u bosanskoj zajednici u Kanadi, već i u bosanskim zajednicama širom svijeta i naravno u našoj Bosni i Hercegovini. Danas kada država Bosna i Hercegovina ima problema, kada se atakuje na vrijednosti koje su promovirane 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić-Gradu, kada  postoje sile koje atakuju na integritet, suverenitet, nezavisnost i slobodu države Bosne i Hercegovine, vaš govor je veliki i značajan znak da Kanada nikada neće dozvoliti ugrožavanje države Bosne i Hercegovine. Vaš govor treba biti podstrek drugim državama da snažnije podrže državu Bosnu i Hercegovinu. Vaš govor u Kanadskom parlamentu, posebno vaša zadnja rećenica, izgovorena na bosanskom jeziku "Živjela Bosna i Hercegovina" koju su članovi parlamenta pozdravili ustajanjem i velikim aplauzom u prisustvu kanadskog premijera Justin Trudeau i ministrice vanjskih poslova Chrystia Freeland je poruka antibosanskim elementima i negatorima bosanske državnosti da Bosnu i Hercegovinu nije moguće podijeliti i uništiti.

Kanadski parlament je svijetu poslao jasnu poruku. Dan državnosti je potpuno legalan i legitiman. Država Bosna i Hercegovina se neće podjeliti i uništiti. Kanada čvrsto stoji iza nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političkog subjektiviteta jedinstvene i slobodne države Bosne i Hercegovine.
Hvala Kanada.

Institut za istraživanje genocida Kanada 

Vijesti: