Naučna istraživanja

SKANDALOZNO: SPOMENICI ZLIKOVCA DRAŽE MIHAILOVIĆA I ČETNIČKI KAMPOVI U SAD I KANADI

Video i fotografije koje svjedoče
SKANDALOZNO: SPOMENICI ZLIKOVCA DRAŽE MIHAILOVIĆA I ČETNIČKI KAMPOVI U SAD I KANADI
Od 7. - 9. decembra t.g., u vikendu bošnjačke kulture pamćenja i sjećanja na bošnjačke žrtve genocida, u Torontu je održana premijera dokumentarnog filma “Bošnjaci – Genocid u kontinuitetu” i okrugli stol na istu temu, dok u Hamiltonu projekcija istog filma. Pisali smo već, specijalni gosti organizatora premijere su bili autor filma Avdo Huseinović ispred sarajevske “Pravde” i šestočlani tim producenata ispred Bošnjačko-američke nacionalne asocijacije i medijskog pokrovitelja web magazina Bošnjaci.Net.

Gledajući pomenuti film, prisutni su se mogli uvjeriti obimu planetarnih zločina genocida nad civilima - Bošnjacima u ratu i u miru od strane država Srbije, Crne Gore i Hrvatske, kao i od zločinaca (četnika) iz srpsko-crnogorskog i (ustaša) iz dijela hrvatskog naroda. Publicista, novinar Avdo Huseinović, poznati autor i režiser 15 dokumentarnih filmova o agresiji na BiH i genocidu nad Bošnjacima, logorima..., sa urednikom Bošnjaci.Net, tragom informacija o djelovanju četničkih organizacija i centara u Winoni, nedaleko od Hamiltona u Kanadi, obišli su jedan od četničkih kampova koji nosi ime ratnog zločinca Draže Mihailovića. Radi vjerodostojnosti uradili smo nekoliko video-foto snimaka, neke od tih predstavljamo javnosti koja će sigurno biti šokorani, da u jednoj modernoj demokratskoj državi kakva je Kanada postoje ovakve vrste kampova koji nose ime zloglasne srpske terorističke četničke vojne formacije i ratnog zločinca Draže Mihailovića, čiji su pripadnici i sljedbenici zavili u crno brojne porodice u državama na Balkanu. Na samom ulazu u četnički kamp s desne strane stoji puni naziv „Srpski četnički centar – Spomen dom - Đenerala Draže Mihailovića“, dok na zidu objekta, s lijeve strane takoÄ‘er je 'zakovan' manji natpis. Iako je bilo parkirano nekoliko auta niko nije izašao da „dočeka“ neplanirane posjetioce. Porhodali smo pored objekta i velikog parkinga, s velikim zaprapašÄ‡enjem uvjerili se u onome što su svjedočile preživjele žrtve genocida, Bošnjaci koji žive u Kanadi. Pitat će te se, ljudi, da li je moguće?! Jest', moguće je!*****
U nastavku naglasak će biti na zločine genocida nad Bošnjacima u BiH 1992 – 95.. Posebno u periodu Drugog svjetskog rata, koji su planski sa državnog nivoa počinile zloglasne srpske i crnogorske vojne, policijske jedinice, ali i četničke formacije. Komandant je bio ratni zločinac Ä‘eneral Draža Mihailović i njemu podreÄ‘eni vojvoda pop Momčilo Đujić, vojvoda Pavle Đurišić, te brojni drugi zločinci, koji su sa zločinačkim četničkim jedinicama, prema pisanju istaknutog srpskog historičara Vladimira Dedijera, u genocidu pobili više od stotinu hiljada muslimanske (bošnjačke) djece, žena, staraca (1941 – 45), što je oko 12 % tadašnje bošnjačke pupulacije, zatim hiljade Albanaca, Jevreja, Roma…

Pri kraju Drugog svjetskog rata brojni ratni zločinci su zamijenili kokardu sa petokrakom, ali u glavu im je ostala kokarda. Mnogi su se razbježali pos svijetu: SAD, Kanada, Australija, Južna Amerika... ÄŒetnički vojvoda pop Momčilo Đujić je pobjegao u SAD, nastanio se u okolici Chicaga, otuda je širio mržnju i na razne načine podsticao i pomagao zločinačke četničke snage, koje su djelovale u ilegali sve do pred srpsko-crnogorsku agresiju na Republiku Hrvatsku 1991. i još krvaviju agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima 1992 -1995. 

Historijski fakti govore: ratni zločinac Draža Mihailović je uhapšen u noći izmeÄ‘u 13. i 14. marta 1946. Sudski proces protiv njega (i grupe optuženih) za brojne ratne zločine započeo je već 10. juna i trajao do 15. jula 1946. godine. Sud je 15. jula 1946. donio, za Mihailovića (i svakog pojedinačno od optuženih), i izrekao presudu da: '“osuÄ‘uje Mihailović Dragoljuba - Dražu na kaznu smrti strijeljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih graÄ‘anskih prava i konfiskaciju celokupne imovine”. Mihailović i još desetorica osuÄ‘enih na smrt podnijeli su molbe za pomilovanje. Prezidijum Narodne skupštine FNRJ je na svojoj sjednici 16. jula 1946. godine donio odluku da se molbe za pomilovanju ne uvaže. Sutradan, 17. jula 1946. godine, prema agencijskoj vijesti Tanjuga i dnevne štampe, uslijedilo je izvršenje smrtnih kazni'.

Tragom historijskih činjenica o ratnim zločinima i genocidu nad Bošnjacima u vremenu Drugog svjetskog rata, 1941 – 45, od strane zloglasnog četničkog pokreta pod komandom ratnog zločinca Draže Mihailovića, te srpsko-crnogorske agresije na BiH 1992-95., opet njegovih sljedbenika zadojeni četništvom, “osvježenih” novom generacijom iz srpsko-crnogorskog naroda. Neshvatljivo je za zdravi um i razum, i uopće civilizacijske norme, da oni Srbi koji su pobjegli od sudske pravde, naselili se u SAD i Kanadu, javno baštine četništvo, osnivaju četničke organizacije, veličaju i propagiraju ratne zločine i zločince, terorizam, nacizam, fašizam… Jasno je da organizatore takvih organizacija to nije sramota, jer niti imaju osjećaja prema nedužnim civilnim žrtvama, ali niti imaju obraza, niti stida, a niti znaju šta je to. To isto važi za ona sveštena lica SPC koji sve to aminuju ali i dio su takvog zločinačkog pokreta. Ovo je samo još jedan od niza dokaza pomućene srpske kolektivne svijesti i posebno preuzimanje kolektivne odgovornosti za zločine u kontinuitetu, tj. za genocid nad Bošnjacima, kao i Jevrejima, Albancima, Romima i drugim, kako u (srpskim) ratovima ’90-tih, tako i u Drugom svjetskom ratu.

Najzad, odobravanje i legalizovanje rada na sjevernoameričkom kontinentu raznim četničkim pokretima, udruženjima, srpskim četničkim sestrama…, takvim fašističkim i terorističkim organizacijama, koje su počinile toliko zla i zločina nad narodima u državama na Balkanu, prvenstveno u BiH i Sandžaku, poraz je za demokratsko društvo Kanade i SAD. Ove dvije države na svjetskoj političkoj sceni nastoje biti predvodnici sdemokracije, ali i diktiraju borbu protiv terorizma, nacizma i fašizma, dok se baš tu na njihovoj teritoriji baštini četništvo - odnosno velikosrpski nacionalizam, nacizam, fašizam, šovinizam! 

Kroz brojne objavljene knjige poznatih svjetskih autora, zatim internet pretreživača, sve je dostupno i poznato svjetskoj javnosti o četničkim formacijama, počinjenim ratnim zločinima i genocidu, ali i pred toga u Chicagu u krugu pravoslavne crkve je podignut spomenik ratnom zločincu Draži Mihailoviću, a isto tako i u dva gradića u kanadskom Ontariju, spomenik i momorijalna ploča. 

Za preživjele žrtve genocida i potpomke žrtve genocida, ne shvatljivo je da vlasti u ovim najrazvijenim državama svijeta zatvaraju oči pred srpskim četničkim zločinima i kampovima najveće i najzloglasnije terorističke vojne formacije u Europi.

Države SAD i Kanada na svojoj državnoj teritoriji moraju pod hitno zabraniti djelovanje zloglasne terorističke organizacije kakav je Ravnogorski četnički pokret i sličnim nazivima i kazniti sve one koji propagiraju i slijede četništvo. Američke i kanadske vlasti moraju znati: spomenici ratnom zločincu Mihailoviću i davanje dozvola za djelovanje četničkih pokreta je uvreda za žrtve holokausta i za žrtve genocida!!! Jasno je da je to ujedno podsticaj budućim generacijama i pristalicama ovog fašističkog pokreta da nastave činiti genocid nad civilima. 

Ravnogorski četnički pokret jeste na američkoj Crnoj listi, ali neshvatljivo je da je njihovom lideru Draži Mihailoviću u Chicagu sagraÄ‘en spomenik osuÄ‘enom ratnom zločincu, radi čega je pogubljen. 

TakoÄ‘er, SAD i Kanada moraju imati u vidu obime ratnih zločina i genocida civilima, djeci, ženama i starcima, a koji su počinili pripadnici zloglasnog Ravnogorskog četničkog pokreta i drugih četničkih formacija, naravno sve uz znanje i odobravanje državnog vrha Srbije. Najzad to je ključni razlog što je Ravnogorski četnički pokret na američkoj Crnoj listi. 

Kanadske i američke siguronosne službe moraju utvrditi koliki je broj četnika iz ovih kampova poslat 90-tih godina na ratišta u BiH, Hrvatsku i Kosovo!!! Ujedno mora se utvrditi transakcija materijalnih sredstava sa kojim financiraju obučavanje četničkih i ruskih terorističkih formacije koje djeluju u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, koje jesu ozbiljna prijetnja miru na Blakanu i u Europi. Isto tako mora se utvrditi dolazak četnika u ove dvije države u kojima traže utučište, skrivajući se od pravosudnih institucija u BiH, Hrvatske, Kosova za ratne zločine nad civilima, uključujući i genocid nad Bošnjacima.

Rrehabilitacija zločinačkog Ravnogorskog četničkog pokreta, zloglasnog Draže Mihalovića i drugih ratnih zločinaca, kao i osnivanje raznih četničkih organizacija (u Srbiji, Genocidnoj tvorevini i po svijetu), nije ništa drugo do prihvatanje srpske kolektivne odgovornosti za sve ratne zločine koji su u prošlosti počinile te zloglasne srpske četničke formacije, i ujedno ukazuje da planiraju nove ratove i genocid na civilima Bosne, Kosova...

*****
Dodatni dokaz svemu ovome potvrÄ‘uje, 23. 09. 2001. godine otkriven spomenik četničkom Ä‘eneralu i ratnom zločincu Draži Mihailoviću u Binbrooku, jugoistok Hamiltona, Ontario. Kao kamp “Srpski četnički centar – Spomen dom Ä‘enerala Draže Mihailovića”(!?), u Winoni kod Hamiltona, o čemu smo istakli na početku.

U srpskom narodu kroz historiju bilo je vrsnih intelektualaca; jedan od njih je čuveni Nikola Tesla. Pored takvog intelektualca planetarnog glasa, zar može ljudski um da zamisli, razumije, da shvati i prihvati tako nisku svijest terorističkog i genocidnog okota, koji sa popovima SPC i zločincima, čak u jednoj zapadnoj zemlji kakva je Kanada i SAD, propagiraju i veličaju zločine, zločince i zloglasno četništvo, koji su pobili i raselili na milione nedužnih civila i popljačkali njihovu imovinu, srušili na hiljade džamija, sinagoga, katoličkih crkvi i drugih vjerskih i kulturno-historijskih objekata, mezarja, grobalja… sve sa jednim ciljem, potpunog uništenja nesrpskih naroda i potpuno zatiranje njegovih tragova postojanja?!

Historijska je istina, zasnovana na brojnoj dokumentacionoj graÄ‘i da je četnički pokret Draže Mihailovića bio fašistički, kolaboracionističkog, izdajničkog i zločinačnog genocidnog karaktera. MeÄ‘utim, bez obzira na tu dokumentaciju i obimnu literaturu mnoga se pitanja svjesno zaobilaze, dosta se uprošteno objašnjavaju, sa neizbježnim političkim kvalifikacijama, pri čemu se svjesno falsifikuju historijske činjenice. U skladu sa takvim nastojanjima u Srbiji su zakonskim mjerama (u decembru 2004.) izjednačeni fašisti sa antifašistima - četnici i partizani, čime je ponovo došla do izražaja obmana domaće i svjetske javnosti i izdaja svoga naroda, na čijim je pozicijama bio i ostao četnički pokret Dragoljuba Draže Mihailovića.

Historijskoj nauci su poznati politički program i ciljevi četničkog pokreta Draže Mihailovića. Glavni politički ciljevi četničkog pokreta formulirani su u nekoliko osnovnih programskih dokumenata. Polazna tačka u njima je ideja vodilja o “Velikoj i homogenoj Srbiji”, koja se temeljila na shvatanju da Srbi trebaju biti vodeća nacija na Balkanu. U tom cilju je, radi formiranja takve države i okupljanja svih Srba u jednoj državi zbog “spasavanja srpstva”, rat zagovaran kao nužnost. U cilju ostvarivanja homogene srpske državne zajednice, četnički planovi su predviÄ‘ali integralno istrebljenje i čišÄ‡enje Sandžaka, Kosova i Bosne i Hercegovine od muslimana i Hrvata.

Jedan od elemenata programa i ciljeva četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihailovića sastojao se u likvidaciji odreÄ‘enih nacionalnih, etničkih i vjerskih grupa kao takvih. Po tom programu za muslimane nije bilo mjesta u etnički čistoj “Velikoj Srbiji”. Svi četnički programski dokumenti su isticali potpuno fizičko istrebljenje muslimana. Očigledno je, pored formiranja etnički čiste jedinstvene države srpskog naroda (Velike Srbije), riječ o genocidnoj namjeri (mens rea), subjektivnom (ili mentalnom, psihičkom) elementu genocida, za istrebljenje, uglavnom muslimana (različitog nacionalnog i etničkog porijekla). 

Bošnjačka zajednica u Kanadi je odmah poslije otkrivanja spomenika poslala protestnu notu kanadskim političkim subjektima u kojoj je rečeno da čin podizanja spomenika ratnom zločincu Mihailoviću predstavlja anticivilizacijski, antikanadski i antibosanski čin. 

TakoÄ‘er bošnjačka zajednica u Kanadi je oštro reagovala na sramnu dodjelu 75.000 dolara četničkom pokretu u Hamiltonu. 
U toj reakciji je između ostalog rečeno:

"Ponižavajuće je da ste dodijelili donaciju u iznosu od 75.000 dolara Ravnogorskom četničkom pokretu. Donacija je otišla organizaciji koja je od strane čitavog demokratskog svijeta optužena za genocid, zločin protiv čovječnosti i ratni zločin u Drugom svjetskom ratu. Donacija je otišla organizaciji i pokretu koji su u agresiji na suverenu i meÄ‘unarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992-1995. počinili stravične ratne zločine uključujući i genocid.

Da li znate da je Ravnogorski četnički pokret u najnovijoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu produkovao koncentracione logore smrti, i to na kraju XX stoljeća, u eri demokratije i zaštite ljudskih prava i sloboda? U tim logorima (Keraterm, Manjača, Trnpoplje...) ubijano je i mučeno više od 50.000 Bošnjaka?

Da li znate da su članovi iste zločinačke organizacije silovali više od 50.000 Bošnjakinja, čime je silovanje po prvi put moralo biti utvrÄ‘eno kao ratni zločin?

Da li znate da su četnici klali Bošnjake, uništavali njihovu imovinu, protjetavali ih sa ognjišta što je mnogo više od „etničkog čišÄ‡enja“?

Da li znate da su ÄŒetnici porušili više od 1000 džamija i tako pokušali zatrijeti bošnjačku nacionalnu tradiciju, koja je više od hiljadu godina prkosno čuvala ideju Bosne i bosanski duh? 
Da li znate da su četnici vezali kanadske vojnike u Bosni i Hercegovini držeći ih kao taoce?

Ako ste sve to znali, onda ste počinili nedopustivu grešku. 
Ako niste znali, sada znajte. Neka vam ovo pismo bude opomena za budućnost”.

SAD i Kanada su prijatelji Bosne i Hercvegovine, usvojenim rezolucijama u Kongresu i Parlamentu osudili su genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i BiH koji su u toku agresije počinile srpsko-crnogorske vojne i policijske snage. Usvojene rezolucije i ono što je na terenu kosi se jedno sa drugim! Vlasti u ove dvije države moraju pod hitno narediti uklanjanje spomenika i tabli, i zabraniti rad pod imenom četničkih vojnih formacija!

Svi naši oblici organiziranja, prijatelji BiH i Bošnjaka, borci za ljudska prava na sjevernoameričkom kontinentu, Europi... ali u BiH, Sandžaku, Kosovu... moraju složno ustati i ukazati državnim i lokalnim vlastima o svemu onome što je naglašeno u ovom tekstu. što vrijeÄ‘a ljudsko dostojanstvo i žrtve genocida!

Vijesti: