Naučna istraživanja

Šokantno je, škodljivo, i sramotno da žrtve genocida u BiH i njihove porodice opet moraju trpjeti nemjerljivu bol,

Šokantno je, škodljivo, i sramotno da žrtve genocida u BiH i njihove porodice opet moraju trpjeti nemjerljivu bol, bol koja uzrokuje negiranje genocida. Ne samo više od onih koji su sudjelovali i pomagali u grozotama i ideologiji mržnje, nego i sad od onih koji trebaju upotrijebiti lekcije Holokausta i genocida u BiH da zaštite i unaprijede ljudska prava, slobodu i dostojanstvo te da se genocid više nikada i nikome ne ponovi. Genocid u Srebrenici je pravna, sudska, povijesna i znanstveno-istraživačka činjenica, dokazana od dva meÄ‘unarodna i više nacionalnih sudova, u kojim su sudjelovale i osobe koje su preživjele Holokaust, koji su zaključili da je udruženo zločinačko sustavno, organizirano ubijanje više od 8.000 pripadnika bošnjačkog stanovništva u Srebrenici nepobitan dokaz genocida. Američki sudac, bivši predsjednik Haškog suda Theodor Meron (koji je preživio Holokaust), je predsjedavao u žalbenom postupku u predmetu protiv Radislava Krstića kada je MeÄ‘unarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) donio jednoglasnu presudu da su 'snage bosanskih Srba počinile genocid'.

IGK/IGC

Vijesti: