Naučna istraživanja

Akcije IGK

Najvažnije akcije IGK koje su probudile aktiviste za ljudska prava i slobode i borce za istinu i pravdu šitom svijeta


1. Jednoglasno u Kanadskom parlamentu usvojene dvije rezolucije o genocidu u Srebrenici i na osnovu tih rezolucija 11. juli je u Kanadi proglašen Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
2. 31. maj za sada se jedino u Kanadi, odlukom Kanadske Vlade se obilježava kao Svijetski dan bijelih traka.
3. Genocid u Srebrenici se izučava u pojedinim kanadskim školama i fakultetima.
4. U kanadskom gradu Windsoru je oktriven prvi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici u bosanskohercegovačkoj dijaspori.
5. Cvijet Srebrenice, simbol genocida u Srebrenici ali i simbol svih genocida u svijetu, je uručen svim članovima Kanadskog parlamenta.
6. U kanadskom Muzeju za ljudska prava u Vinipeku je otvorena stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici.
7. O agresiji na BiH i genocidu protiv njenih graÄ‘ana, posebno Bošnjaka je govoreno u Kanadskom parlamentu, ali i u parlamentima mnogih drugih zemalja. 
8. IGK je aktivno sudjelovao u procesu usvajanja rezolucija o genocidu u Srebrenici u američkom Kongresu i Senatu, parlamentu u Australije i iEvropskom parlamentu, te u parlamentima mnogih drugih država.
9. IGK je pokrenuo multidimenzionalni lobistički i naučno istračivački projekat borba protiv negatora genocida.
10. IGK je pokrenuto parlamentarnu peticiju e-1837 za krivično gonjenje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi.

The most important IGC's actions that have awakened human rights activists, freedom fighters and fighters for the truth and justice around the world are: 
1. Unanimously, the Canadian Parliament adopted two resolutions on genocide in Srebrenica and on the basis of these resolutions, July 11th in Canada was proclaimed Day of Remembrance of Srebrenica Victims of Genocide. 
2. Only in Canada by the decision of the Canadian government May 31st has been proclaimed a World White Ribbon Day . 
3. Genocide in Srebrenica is being studied at some Canadian schools and colleges. 
4. The first monument to the victims of genocide in Srebrenica in B&H diaspora was discovered in the Canadian city of Windsor. 
5. The Srebrenica Flower, a symbol of genocide in Srebrenica, but also a symbol of all genocides in the world, has been delivered to all members of the Canadian Parliament. 
6. The permanent exhibition of genocide in Srebrenica has been opened at the Canadian Museum of Human Rights in Winnipeg. 
7. The Canadian parliament and also the parliaments of many other countries have been educated about the BiH aggression and the genocide of its citizens, especially the Bosniaks (Bosnian Muslims). 
8. IGC has actively participated in the process of adopting the Srebrenica genocide resolution in the US Congress and the Senate, the Parliament in Australia and the European Parliament, as well as the parliaments of many other countries. 
9. IGC has initiated a multidimensional lobbying and scientific research project to combat the deniers of genocide. 
10. IGC has initiated a parliamentary petition e-1837 in order to prosecute the deniers of a genocide in Srebrenica in Canada.  

Vijesti: