Naučna istraživanja

Formiranje kontraverznih međunarodnih komisija Vlade entiteta Republika Srpska (BiH) za utvrđivanje historijskih činjenica za Srebrenicu i Sarajevo predstavljaju najavu novog talasa negiranja holokausta i pravni i historijski revizionizam.

Formiranje kontraverznih meÄ‘unarodnih komisija Vlade entiteta Republika Srpska (BiH) za utvrÄ‘ivanje historijskih činjenica za Srebrenicu i Sarajevo predstavljaju najavu novog talasa negiranja holokausta i pravni i historijski revizionizam. 

Vlada entiteta Republika Srpska, čija su vojska i policija presudom MeÄ‘unarodnog suda pravde (ICJ) proglašene odgovornim za genocid u Srebrenici, a političko rukovodstvo entiteta Republika Srpska presuÄ‘eno za zločin genocida pred meÄ‘unarodnim krivičnim sudom za zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Den Haagu (ICTY), je formirala dvije kontraverzne meÄ‘unarodne komisije koje trebaju utvrditi dogaÄ‘aje u vezi sa Srebrenicom i sa višegodišnjom opsadom Sarajeva. Na čelu obje komisije nalaze se izraelski Jevreji. Jevrejski profesori Gideon Greif i Raphael Israeli su osobe, koje su pristale da budu na čelu dvije kontraverzne meÄ‘unarodne komisije i preuzeli su historijsku odgovornost da upravljaju procesima kojima se negiraju pravosnažne presude meÄ‘unarodnih sudova o počinjenom genocidu u Bosni i Hercegovini. Analitičari smatraju da sudjelovanje navedenih profesora u pokušajima nepriznavanja meÄ‘unarodnih pravosnažnih presuda i pokušajima negiranja počinjenog genocida u Srebrenici otvara prostor negatorima holokausta i zagovornicima antisemitizma u Evropi i svijetu da na isti i/ili sličan način pokušaju ili nastave osporavanje holokausta odnosno osnuju kontraverzne meÄ‘unarodne komisije po istom modelu.

Poznato je, da su dva suda UN-a, MeÄ‘unarodni sud pravde (ICJ) i MeÄ‘unarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (ICTY), svojim presudama utvrdili relevantne činjenice i zločin počinjen u Srebrenici nad Bošnjacima presudili kao zločin genocida, a opsadu Sarajeva od 1992-1995. godine je ICTY presudio kao zločin protiv čovječnosti i kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I zločin u Srebrenici i zločin u Sarajevu presuÄ‘eni su kao Udruženi zločinački poduhvati od strane ICTY-a. Američka i druge ambasade u Bosni i Hercegovini, Ured Visokog predstavnika (OHR) i niz meÄ‘unarodnih organizacija su osudile formiranje te dvije kontraverzne meÄ‘unarodne komisije smatrajući, da je su meÄ‘unarodni sudovi u posljednjih 25 godina utvrdili istinu u vezi sa Srebrenicom i Sarajevom. Generalno, formiranje dvije meÄ‘unarodne komisije se od meÄ‘unarodnih zvaničnika tretira kao pokušaj revizionizma i negiranja genocida i opsade Sarajeva utvrÄ‘enih od UN sudova, a žrtve smatraju da se komisijama žele poništiti činjenice u presudama ICTY I ICJ, odnosno onemogućiti žrtvama da dosegnu krivičnu pravdu, ali i pokušaj da se komisijama utiče na drugostepene presude protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića.

Upravo činjenica, da navedeni izraelski profesori, Greif i Israeli, budu na čelu dvije kontraverzne meÄ‘unarodne komisije koje trebaju da ponovo utvrÄ‘uju dešavanja u Srebrenici i Sarajevu izazvala je dodatne reakcije u evropskim i američkim političkim krugovima. Znajući koliko je meÄ‘unarodna zajednica na čelu sa SAD i EU uradila na krivičnom progonu odgovornih formirajući ICTY, ali i Sud Bosne i Hercegovine, liderstvo dvojice Jevreja u kontraverznim meÄ‘unarodnim komisijama, prema mišljenju analitičara, biće primarno u fokusu evropskih političkih krugova, posebno onih u Evropskom parlamentu koji su uvjerljivo sa 98% usvojili nekoliko rezolucija kojima se potvrÄ‘uje genocid u Srebrenici. Evropski parlamentarci (EP) su u protekle četiri godine pokrenuli i instalirali niz mjera, radnji i akcija u okviru EU da bi se Jevrejska zajednice u potpunosti zaštitile na tlu Europe. Formiranje kontraverznih meÄ‘unarodnih komisija je i „prst u oko“ i posljednjoj  Rezoluciji Evropskog parlamenta iz novembra 2018 .godine prema kojoj se za Srbiju uvodi novi uvjet za ulazak u EU, a to je prihvaćanje i priznanje naslijeÄ‘a i presuda ICTY, prevashodno pravosnažnih presuda za genocid u  Srebrenici, koje je u posljednje vrijeme najviše negirala premijerka Republike Srbije Ana Brnabić.

Analitičari smatraju, da se angažman dvojice Jevreja, Greifa i Israelija, kao predsjednika kontraverznih meÄ‘unarodnih komisija Vlade entiteta Republika Srpska za Srebrenicu i Sarajevo, koje trebaju dezavuirati meÄ‘unarodno potvrÄ‘ene sudske činjenice kroz pravosnažne presude vjerojatno će najviše štete nanijeti jevrejskim zajednicama u državama EU, ali i šire, jer sudjelovanjem u kontraverznim meÄ‘unarodnim komisijama za reviziju pravnih činjenica (pravosnažnih presuda) i historije potkopavaju Jevrejsku borbu protiv antisemitizma i negiranja holokausta. Pored privatnog interesa dvojice profesora analitičari postavljaju pitanje čime su se rukovodila dvojica jevrejskih profesora, da u vrijeme rastućeg antisemitizma u EU i svijetu ulaze u sferu negiranja pravosnažnih presuda UN sudova za genocid nad Bošnjačko-muslimanskim narodom u Evropi. 

U narednom period očekuju se reakcije jevrejskih organizacija širom svijeta za borbu protiv antisemitizma i negiranje holokausta, države Izrael te mehanizama u okviru UN-a prema formiranim kontraverznim meÄ‘unarodnim komisijama Vlade entieta Republika Srpska za reviziju pravosnažnih presuda o počinjenom genocidu u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti u Sarajevu i reviziju historije, ali i  reakcije  drugih država EU koje su svojim rezolucijama, zajedno sa SAD, Kanadom i Australijom prihvatili EU rezolucije kojima se pravosnažnim presudama potvrÄ‘uje genocid u Srebrenici potvrÄ‘en pravosnažnim presudama od strane meÄ‘unarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u Den Haagu.

Vijesti: