Naučna istraživanja

Subjekt: Pismo političkim subjektima povodom formiranja kontraverznih međunarodnih komisija Vlade entiteta Republika Srpska za utvrđivanje historijskih činjenica za Srebrenicu i Sarajevo

Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija
Evropskom Parlamentu
Američkom Kongresu,
Kanadskom Parlamentu

Subjekt: Pismo političkim subjektima povodom formiranja kontraverznih meÄ‘unarodnih komisija Vlade entiteta Republika Srpska  za utvrÄ‘ivanje historijskih činjenica za Srebrenicu i Sarajevo


Poštovani,

Vlada entiteta Republika Srpska, čija su vojska i policija presudom MeÄ‘unarodnog suda pravde (ICJ) proglašene odgovornim za genocid u Srebrenici, a političko rukovodstvo entiteta Republika Srpska presuÄ‘eno za zločin genocida pred meÄ‘unarodnim krivičnim sudom za zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Den Haagu (ICTY), formiranjem dvije kontraverzne meÄ‘unarodne komisije koje trebaju utvrditi dogaÄ‘aje u vezi sa Srebrenicom i sa višegodišnjom opsadom Sarajeva još jednom pokušava pravno negirati holokaust i genocidu Srebrenici, što je vrlo opasni pravni i historijski revizionizam.

Na čelu obje komisije nalaze se izraelski Jevreji. Jevrejski profesori Gideon Greif i Raphael Israeli su osobe, koje su pristale da budu na čelu dvije kontraverzne meÄ‘unarodne komisije i preuzeli su historijsku odgovornost da upravljaju procesima kojima se negiraju pravosnažne presude meÄ‘unarodnih sudova o počinjenom genocidu u Bosni i Hercegovini. Kao organizacije koje okupljaju preživjele žrtve genocida u Srebrenici smatramo da sudjelovanje navedenih profesora u pokušajima nepriznavanja meÄ‘unarodnih pravosnažnih presuda i pokušajima negiranja počinjenog genocida u Srebrenici otvara prostor negatorima holokausta i zagovornicima antisemitizma u svijetu da nastave osporavanje holokausta odnosno osnuju kontraverzne meÄ‘unarodne komisije po istom modelu.

Podsjećamo vas da su dva suda UN-a, MeÄ‘unarodni sud pravde (ICJ) i MeÄ‘unarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (ICTY), svojim presudama utvrdili relevantne činjenice i zločin počinjen u Srebrenici nad Bošnjacima presudili kao zločin genocida, a opsadu Sarajeva od 1992-1995.godine je ICTY presudio kao zločin protiv čovječnosti i kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I zločin u Srebrenici i zločin u Sarajevu presuÄ‘eni su kao Udruženi zločinački poduhvati od strane ICTY-a. Niz meÄ‘unarodnih organizacija su osudile formiranje te dvije kontraverzne meÄ‘unarodne komisije smatrajući, da je su meÄ‘unarodni sudovi u posljednjih 25 godina utvrdili istinu u vezi sa Srebrenicom i Sarajevom. Formiranje dvije meÄ‘unarodne komisije se od meÄ‘unarodnih zvaničnika tretira kao pokušaj revizionizma i negiranja genocida i opsade Sarajeva utvrÄ‘enih od UN sudova, a žrtve smatraju da se komisijama žele poništiti činjenice u presudama ICTY I ICJ, odnosno onemogućiti žrtvama da dosegnu krivičnu pravdu, ali i pokušaj da se komisijama utiče na drugostepene presude protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića.

ÄŒinjenica da navedeni izraelski profesori, Greif i Israeli budu na čelu dvije kontraverzne meÄ‘unarodne komisije izazvala je reakcije mnogobrojnih naučno istraživačkih, akademskih i drugim institucijama u svijetu 

Znajući koliko je meÄ‘unarodna zajednica uradila na krivičnom progonu odgovornih formirajući ICTY, tražimo od Vas da najoštrije osudite formiranje navedenih kontraverznih komisija, dajući nalog vladama članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini da zatraže od Vlade entiteta Republika Srpska bezuslovno poništavanje odluke o formiranju navedenih komisija. Jer formiranje navedenih kontraverznih meÄ‘unarodnih komisija za reviziju pravnih činjenica (pravosnažnih presuda) i historije potkopavaju borbu protiv antisemitizma i negiranja holokausta i genocida u Srebrenica, što je veliki udar na meÄ‘unarodno pravo i pravdu.

Vijesti: