Naučna istraživanja

Istaknuti intelektualci, istraživači i aktivisti ljudskih prava i sloboda i organizacije podržali Peticiju e-1837

15.03. 2019.
IGK: Saopćenje u vezi aktivnosti u vezi peticije e-1837
Istaknuti intelektualci, istraživači i aktivisti ljudskih prava i sloboda i organizacije podržali Peticiju e-1837     

Parlamentarnom peticijom e-1837 se traži od Vlade Kanade da krivično sankcioniše negatore genocida u Srebrenici. ÄŒlanom 19. MeÄ‘unarodnog pakta o graÄ‘anskim i političkim pravima, te članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima su utvrÄ‘eni uvjeti pod kojim sloboda izražavanja može biti ograničena, i to prije svega pod uvjetom da se „poštuju prava i ugled drugih“. Dakle, riječ je o poštovanju činjenica i prava drugih, tj. žrtava genocida. MeÄ‘unarodne sudske instance su čitavim nizom Presuda utvrdile da je na širem području Srebrenice, zaštičene zone UN počinjen genocid. Ove Presude su Rezolucijama prihvaćene od velikih država. Navedeno je da su genocid počinili Vojska i Policija entiteta Republika srpska.
Negiranje genocida u Srebrenici je aktuelna politika velikosrpskih struktura. To ne spada u slobodu mišljenja i izražavanja! Negiranje genocida predstavlja fazu u izvršenju zločina genocida. Neko ko negira holokaust, ne radi to u ime slobode govora, već u ime veličanja ratnog zločina i nacizma. Isto ovo treba da važi za velikosrpske negatore genocida u Srebrenici, koji je nakon holokausta prvi pravno verficirani genocid u Evropi, što znači da ima i pravnu i historijsku validnost. Negiranje genocida u Srebrenici je kriminalni čin, a ne sloboda govora. Podvoditi proslavu genocida pod slobodu govora, takoÄ‘e je kriminalni čin i saučesništvo u proslavi genocida. Negiranje genocida je podsticanje na ponovna zlodjela genocida nad odreÄ‘enom grupom, u našem slučaju, ponovnim genocidom nad Bošnjacima. Naše uporište za ovakav stav jeste Povelja Ujedinjenih nacija i Konvencija Ujedinjenih nacija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida od 9. decembra 1948. godine, koje su iznad svakog prava, pa i slobode govora i mišljenja, na koje se pozivaju akteri velikosrpske propagande.
Peticija e-1837 poslije završetka uspješnog potpisivanja se nalazi kod glavnog sponzora peticije, člana Kanadskog parlamenta Brian Masse koji će tokom mjeseca aprila koji je rezolucijom Kanadskog parlamenta proglašen mjesecom borbe protiv genocida i protv negatora genocida biti pročitana u Parlamentu i poslana Vladi Kanade na konačno usvajanje u skladu sa kanadskim pozitivnim zakonskim propisima. U toku poptisivanja peticije veoma aktivan je bio srpski lobistički lobi u Kanadi koji nastoji upotrebom slobode mišljenja i govora anulirati zahtijev iz peticije. Posebno su lobističke aktivnosti srpskog lobija usmjerene prema inicjatoru peticije, Institutu za istraživanje genocida Kanada i sponzoru peticije Brian Masse.
Istaknuti intelektualci, istraživači i aktivisti ljudskih prava i sloboda koji su podržali peticiju: Hasan Nuhanović, preživjela žrtva  genocida u Srebrenici, koji se u ime drugih preživjelih i roÄ‘aka žrtava bori za istinu i pravdu, Prof. Dr David Pettigrew, profesor filozofije i studija holokausta i genocida na Univerzitetu Južni Konektikat i član Odbora, Yale Univerziteta za studij genocida, Akademik Rusmir Mahmutćehajić, autor i predsjednik MeÄ‘unarodnog foruma Bosna, Prof. Dr. Ajlina Karamehić Muratović, profesor na Univerzitetu St. Louis, Patrick McCarthy, autor iz St. Louis, Prof. Dr. Tanja Softić, Universitet Richmond, Suzana Vukic, Institut za istraživanje genocida Kanada, Miro Lazović, Predsjednik ratne Skupštine Republike BiH, Akademik prof. dr. Ferid Muhić, profesor Filozofije, Univerzitet,  Univerzitet “ Sv.Kiril i Metodij“ Skopje, Akademik dr. Mustafa ef. Cerić,  reisu-l-ulema IZ BiH 1993 - 2012, Akademik prof. dr. Suad Kurtčehajić, profesor Fakulteta političkih nauka, Unoverzitet Sarajevo, Prof. dr. Sanjin Kodrić, profesor Filozofskog fakulteta, Univerzitet Sarajevo, Prof. dr. Sakib Softić, profesor Fakulteta kriminalističkih nauka, Univerziteta Sarajevo, Prof. dr. Fikret Bečirović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta Sarajevo, Prof. dr. Enis Omerović, ekspert za meÄ‘unarodno pravo, Adil Kulenović, predsjednik Asocijacije Krug99, asocijacije nezavisnih itelektualaca različitih etničkih pripadnosti i svjetonazora, Magistar nauka Fatmir Alispahić, književnik, Prof. dr. Ivo Komšić, ratni član Predsjedništva RBiH i bivši gradonačelnik Sarajeva, Prof. dr.Fahira Fejzić ÄŒengić, redovni profesor komunikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Sarajevo, Prof. dr. Džemal Najetović, profesor Pravnog fakulteta, Univerziteta, Zenica, Magistar nauka Džebrail Bajramović, nosilac Zlatnog ljiljana Armije RBiH, Prof. dr. Senadin Lavić, Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, Preporod, Sarajevo, redovni profesor Fakulteta političkih nauka, Unoveziteta Sarajevo, Ćamil Duraković, bivši gradonačelnik Srebrenice.
Od organizacija peticiju su podržale: Institut za istraživanje genocida Kanada, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava Univerziteta Sarajevo, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Bošnjačko američka asocijacija NY, Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug99, Bošnjačka zajednica kulture, Preporod, Udruženje Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje žena žrtava rata, i druge.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: