Naučna istraživanja

IGK

Institut za istraživnaje genocida Kanada {IGK} je nevladina, naučno istraživačka organzacija koja vec 10 godina djeluje u volontoerskim uslovima i nema niti bilo kakvu materijalnu podršku vlade Kanade niti matice BiH. Uz Upravni odbor IGK tu je i Interancionalni ekspertni tim koji se sastoji od akademika, advokata, doktora nauka te svih onih koji se bore za istinu i pravdu. Misija IGK je da se bori za istinu i pravdu onima koijma je nanešena nepravda, kulturu sjećanj, suočavanje s prošlošÄ‡u priznavanjem zločina, te saradnjom sa svjetskim stručnjacima, istraživačima i aktivistima nauke o genocidu. Neki od poznatih projekata IGK su: 
1. Pozivanje UN i drugih međunarodnih organizacija da ispitaju odgovornost kanadskog generala Lewisa MacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH.
2. Genocid u BiH se izučava u školama u Kanadi.
3. Poslije intezivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio dvije Rezolucije o genocidu u BiH.
4. Pokrenut multidimenzionalni naučno istračivački projekat borba protiv negatora genocida. {Ljiljana Bulatović-Medić, Milivoje Ivanišević, Michael Parenti, Diane Johnstone, Kate Hudson, Marco Van Hees, Aleksandar Gavrilović, Stefan Karganović, James Byron Bissett, Michaela Averkoa, Edward Herman, SrÄ‘a Trifković, James Jatras, Nebojša Malić, David Binder, Julija Gorin, Jared Israel, George Bogdanich, Darko Trifunović, Alexandros Lykourezos, Thomas Deichmann, Peter Brock, Jurgen Elsasser, Noam Chomsky, Edward S. Herman, Nebojša Malić, James Luko}.
5. Podržana inicijativa za osnivanje Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu.
6. Organizovana stalna izložbena postavka o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava u Vinipeku.
7. Genocid u BiH prezentiran Kanađanima i Kanadskim univerzitetima.
8. UčešÄ‡e u projekatu izgradnje spomen obilježje žrtvama Genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru.
9. Iniciranje projekta kojim je Kanadska vlada podržala obilježavanje Svijetskog dana bijelih traka u Kanadi.
10. Angažovanje u procesu u kome je Kanadska vlada izrazila žaljenje i izvinjenje za nabavku vojnih meta za obuku pod diskriminirajučim imenom Bosanski čovjek.

11.  Pokretanje peticija u Kanadskom parlamentu protiv negiranja genocida u Bosni i Hercegovini.
12. Asistencija pri dokazivanju genocida u BiH, podržavanje žrtava genocida u BiH, obiležavanje značajnih datuma za BiH, izgradnja spomenika i spomen ploča, te godišnje komemoracije za žrtve genocida u BiH u Kanadi i USA.    
IGK je bio inicijator mnogih važnih naučno istraživačkih dokumenata i istraživanja.
IGK je do sada ostvario saradnju sa brojnim značajnim ustanovama i institucijama u cijelom svijetu koje se bave istraživanjem holokausta i genocida. 

Vijesti: