Naučna istraživanja

Podrška Institutu za istraživanje genocida Kanada je podrška borbi za: istinu i pravdu, kulturu sjećanja, ljudska prava i slobode, za svijet bez genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti

Podrška Institutu za istraživanje genocida Kanada je podrška borbi za: istinu i pravdu, kulturu sjećanja, ljudska prava i slobode, za svijet bez genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} je nevladina, naučno istraživačka organzacija koja već 10 godina djeluje u volonterskim uslovima i nema niti bilo kakvu materijalnu podršku vlade Kanade niti matice BiH. Uz Upravni odbor IGK-a tu je i Interancionalni ekspertni tim koji se sastoji od akademika, advokata, doktora nauka te svih onih koji se bore za istinu i pravdu. Misija IGK je da se bori za istinu i pravdu onima koijma je nanešena nepravda, kulturu sjećanja, suočavanje s prošlošÄ‡u priznavanjem zločina, te saradnjom sa svjetskim stručnjacima, istraživačima i aktivistima nauke o genocidu.


IGK putem naučnih istraživanja dolazi do naučnih saznanja koja prezentira javnosti, kako bi, pored ostalog, bitno reducirao prostor brojnim lažima, falsifikatima i falsifikatorima historije, te utjecao na svijest, ponašanje, iskaze i rad pojedinaca, pojedinih društvenih subjekata i društvenih grupa koje negiraju genocid. 

Ideja za osnivanje IGK je proozvod potrebe da se na drugačiji način počne promišljati kultura pamćenja koja treba biti sastavni dio bošnjačkog nacionalnog bića koje je zajedno sa državom BiH odbranjeno u agresiji i genocidu. Ta kultura pamćenja podrazumjeva da se o največim zločinima u Evropi poslije holokausta treba promišljati upotrebom nauke i istraživanja, jer borba protiv revizionista historije nije moguća samo emocijama.  Samo naučnoistraživačka saznanja mogu biti trajna osnova razvijanja naših sposobnosti u pravovremenom otkrivanju, identifikovanju, sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, u čemu istraživači genocida imaju historijsku ulogu i odgovornost.

Istraživači moraju imati profesionalnu odgovornost i dovoljno moralne hrabrosti u istraživanju i saopćavanju javnosti naučne istine o genocidu. IGK nastoji utjecati na svijest ljudi i njihovih kolektiviteta o shvatanju potrebe udruživanja svih ljudskih snaga u borbi protiv genocida ma gdje i u koje vrijeme se oni dogaÄ‘ali. Ukupnom djelatnošÄ‡u IGK dolazi do naučne istine, koju blagovremeno i adekvatno predstavlja javnosti, čime opominje na brojne razmjere genocida što je jedan od mogućih adekvatnih oblika preventivne strateške djelatnosti. IGK je reducirao prostor brojnim lažima, falsifikatima i falsifikatorima historije, te utjecao na svijest, ponašanje, iskaze i djelanje pojedinaca, pojedinih društvenih subjekata i društvenih grupa koje negiraju, odnosno poriču genocid. Vodeći se to idejom mala grupa oko IGK je stalno rasla, tako danas pored Upravnog odbora imamo i Internacionalni ekspertni tim koji okuplja više od 100 najeminentnijih stručnjaka iz svijeta u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda.

Neki od poznatih projekata IGK-a su:

1. Pozivanje UN i drugih međunarodnih organizacija da ispitaju odgovornost kanadskog generala Lewisa MacKenzia za vrijeme njegove misije u BiH.
2. Genocid u BiH se izučava u školama u Kanadi.

3. Poslije intezivnog lobiranja Kanadski parlament je jednoglasno usvojio dvije Rezolucije o genocidu u BiH.

4. Pokrenut multidimenzionalni naučno istraživački projekat borba protiv negatora genocida. {Ljiljana Bulatović-Medić, Milivoje Ivanišević, Michael Parenti, Diane Johnstone, Kate Hudson, Marco Van Hees, Aleksandar Gavrilović, Stefan Karganović, James Byron Bissett, Michaela Averkoa, Edward Herman, SrÄ‘a Trifković, James Jatras, Nebojša Malić, David Binder, Julija Gorin, Jared Israel, George Bogdanich, Darko Trifunović, Alexandros Lykourezos, Thomas Deichmann, Peter Brock, Jurgen Elsasser, Noam Chomsky, Edward S. Herman, Nebojša Malić, James Luko}.

5. Podržana inicijativa za osnivanje Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu.

6. Organizovana stalna izložbena postavka o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju za ljudska prava u Vinipeku.

7. Genocid u BiH prezentiran Kanađanima i Kanadskim univerzitetima.

8. UčešÄ‡e u projekatu izgradnje spomen obilježje žrtvama Genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru.

9. Iniciranje projekta kojim je Kanadska vlada podržala obilježavanje Svijetskog dana bijelih traka u Kanadi.

10. Angažovanje u procesu u kome je Kanadska vlada izrazila žaljenje i izvinjenje za nabavku vojnih meta za obuku pod diskriminirajučim imenom Bosanski čovjek.

11. Pokretanje peticija u Kanadskom parlamentu protiv negiranja genocida u Bosni i Hercegovini.

12. Asistencija pri dokazivanju genocida u BiH, podržavanje žrtava genocida u BiH, obiležavanje značajnih datuma za BiH, izgradnja spomenika i spomen ploča, te godišnje komemoracije za žrtve genocida u BiH u Kanadi i USA.
IGK je bio inicijator mnogih važnih naučno istraživačkih dokumenata i istraživanja.

IGK je do sada ostvario saradnju sa brojnim značajnim ustanovama i institucijama u cijelom svijetu koje se bave istraživanjem holokausta i genocida.

Vijesti: