Naučna istraživanja

Savjetodavno tijelo potpredsjednika bh. entiteta RS

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

KABINET POTPREDSJEDNIKA

Vuka Karadžića br. 4, Banja Luka, Tel. +++387 51 360 225,

Fax +++387 51 247 760, Email: potpredsjednik@predsjednikrs.net

Broj: 11-1/19

Banja Luka, 12. Juni 2019. godine

 

n/r dr. Emir Ramić

 

 

Predmet: Savjetodavno tijelo potpredsjednika bh. entiteta RS

 

Poštovani,

 

Trenutno stanje i položaj Bošnjaka u entitetu RS u Bosni i Hercegovini nameću potrebu šire akcije, koordinacije i savjetovanja, radi pronalaska pravih puteva za rješavanje problema s kojima se susreće naš narod u ovom dijelu naše domovine.

 

Aktivnosti na uspostavi savjetodavnog tijela potpredsjednika bh. entiteta RS, vode se od početka ove godine kroz razgovore sa predstavnicima različitih institucija, ali i pojedincima, s ciljem njihovog uključivanja u ovo tijelo.

 

Poštujući Vaš rad i nemjerljiv doprinos promovisanju istine i traženju pravde, te borbi za našu domovinu Bosnu i Hrecegovinu slobodan sam Vas pozvati da se pridružite ovom Savjetu. Dosad je svoj pristanak za učešÄ‡e u radu ovog Savjeta dalo preko 30 istaknutih intelektualaca iz naše domovine. U tijelu će biti intelektualci raznih profila i političkih orjentacija. Plan je da do kraja juna mjeseca konstituišemo ovo tijelo.

 

Okvirni ciljevi djelovanja ovog savjetodavnog tijela mogli bi biti:

 

1.       Praćenje stanja, položaja i ostvarivanja prava Bošnjaka u bh. entitetu u skladu sa Ustavom i zakonima

2.       Zauzimanje stavova i predlaganje mjera za djelovanje s ciljem unapreÄ‘enja statusa i položaja Bošnjaka u entitetu

3.       Rad na afirmaciji pripadnosti državi Bosni i Hercegovini i afirmaciji bosanskog jezika

4.       Rad na afirmaciji kulturnih i tradicijskih vrijednosti Bošnjaka u ovom entitetu

5.       Analiza stanja i prijedlog mjera za ekonomsko osnaživanje bošnjačkih zajednica

6.       Pružanje pravne i savjetodavne pomoći za ostvarivanje prava na prostoru bh. entiteta RS, ali i druge teme važne za život graÄ‘ana.

 

Molio bih vas da do 25. juna date svoje mišljenje o učešÄ‡u u radu ovog tijela. Vaš angažman bi bio da putem elektronske pošte ili na drugi način iskažete Vaš stav i mišljenje u vezi odreÄ‘enih tema. TakoÄ‘e budite slobodni da nam predložite one za koje smatrate da bi mogli dati doprinos u radu ovog tijela.

 

Želim vas također obavijestiti da potpredsjednik entiteta ne posjeduje budžet za ove aktivnosti, te bi angažman u ovom tijelu bio volonterski i na dobrovoljnoj bazi.

 

S poštovanjem

 

Potpredsjednik entiteta RS

      Mr. Ramiz Salkić

Vijesti: