Naučna istraživanja

Dan sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru.

Dan sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru. Dan kada se obavlja ukop prijedorskih žrtava. Dan žalosti. Mi nećemo zaboraviti žrtve genocida u Prijedoru i BiH. Zločin u Prijedoru koga je nauka odredila kao genocid podsjetio je demokratski svijet da su tokom agresije na državu BiH počinjeni najteži ratni zločini uključujući i zločin genocida. U 58 presuda Haški tribunal je osudio neke odgovorne za genocid u Prijedoru. Ali ono što Haški tribunal niti meÄ‘unarodna zajednica nisu uopšte dirnuli jeste politički projekat u čije ime je počinjen genocid u Prijedoru i BiH. Tako se šalje strašna poruka svijetu da se agresijom i genocidom mogu ostvarivati politički ciljevi, može teritorija jedne meÄ‘unarodno priznate države djeliti. Dejtonski ustav baziran na kompromisu sa zlom direktno ugrožava hiljadugodišnju državnu, teritorijalnu, političko pravnu i historijsku tradiciju BiH, a samim tim mir i bezbjednosti u Evropi i svijetu. Ovo nije poziv na mržnju i osvetu, već poziv da se osvijesti, podsjeti i ne zaboravi ne samo genocid u Prijedoru, već i sramni kompromis sa zlom koji omogučuje nesmetanu egzistenciju paradržave entiteta RS koji je u osnovi baziran na agresiji i genocidu. Ovo je opomena nama da kultura sjećanja podrazumijeva ne samo sjećanje na genocid, već i aktivnu borbu protiv legalizovanog paradržavnog entiteta RS. Ovakva kultura sjećanja podrazumjeva i borbu protiv bosanskog zaborava koji trenutno cvijeta jer nemamo nacionalnu strategiju kolektivne kulture sjećanja.
/E.R./

Vijesti: