Naučna istraživanja

Čovjekova borba protiv zločina,


ÄŒovjekova borba protiv zločina, posebno genocida, je borba pamćenja protiv zaborava. Za tu vrstu borbe potrebna je istinska podrška porodice, prijatelja, komšija, društva i države. Za javno iznošenje istine treba hrabrosti. Rizik postoji u svakom javnom iznošenju istine, ali rizik je veći u njenom prešutkivanju. Šutnja može voditi u ropstvo, u novi zločin, u novi genocid. Šutnja guši ljudsku dušu i slobodu, utiče na kvalitet odnosa sa drugima, utiče na fizičko i psihičko zdravlje. Šutnja takoÄ‘e podstiče nepravdu i pogoduje nasilničkim društvenim tendencijama tako što omogućava počiniocima zlodjela da ostanu nekažnjeni, čim žrtve ostaju sasvim nemoćne, nezaštićene i obespravljene u društvu. Odlukom da javno progovore, preživjele žrtve ne samo da stiču svoj vlastiti glas, žrtve pri tom zajednički stvaraju jedan novi društveni diskurs koji se suprostavlja pojedinačnom i kolektivnom poricanju nasilja i reprodukciji agresije. U slučaju Bosne i Hercegovine podrška žrtvama je ostala na nivou pojedinca, porodice i prijatelja. Žrtve još nemaju podršku komšija, društva i države.
IGK
Man’s struggle against power is the struggle of memory against forgetting. For this type of struggle is needed true family, friends, neighbours, society and the state support. Speaking out takes courage. There are dangers involved in speaking out, there are also dangers in remaining mute. Although silence may serve as a refuge, it is also a place of bondage. Silence stifles the soul, affects the quality of relationship with others, and affects one’s physical and mental health. It also reinforces an unjust and abusive system of power that renders the victim powerless, and enables abusers without holding them accountable. In the process of breaking silence, survivors are not only finding their own voices, they are also collectively creating new narratives that challenge the individual and collective denial of abuse and the reproduction of violence. In the case of Bosnia and Herzegovina support victims remained at the level of individual, family and friends. Victims do not yet have the support of neighbours, society and the state. 
IGC

Vijesti: