Naučna istraživanja

U okviru centralne teme ovogodišnjih 24. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike "Očuvanje bošnjačkog identiteta“, a u podtemi “Društveni aktivizam i odgovornost" i "Društveni aktivizam u državi u kojoj živimo“, posebno interesovanje je vladalo za panel pod nazivom "Bosanski jezik"

U okviru centralne teme ovogodišnjih 24. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike "Očuvanje bošnjačkog identiteta“, a  u podtemi “Društveni aktivizam i odgovornost" i  "Društveni aktivizam u državi u kojoj živimo“, posebno interesovanje je vladalo za panel pod nazivom "Bosanski jezik".
Panelisti su bili Emir Ramić i Amina Sendić-Mešić.
Nekoliko najbitniji zaključaka sa panela:
1. Američki i kanadski Bošnjaci kroz bosanski jezik svjedoče sebe kao narod i Bosnu i Hercegovinu kao državu u Sjevernoj Americi.
2. Bosanski jezik je najbolje sredstvo opstanka sjevernoameričkih Bošnjaka, sredstvo koje štiti od asimilacije dopuštajući integraciju u američki Melting pot i kanadski Kulturni mozaik.
3. Na osnovu priznanja bosanskog jezika u Americi i Kanadi potrebno je nastaviti trend otvaranja škola bosanskog jezika.
4. Neophodno je uraditi registar bosanskih škola u Sjevernoj Americi u cilju povezivanja i razmjene iskustava nastavnika u učenika.
5. Potrebno je organizovati izradu vlastitih udžbenika bosanskog jezika, uključujući bosansku historiju, kulturu, tradiciju, geografiju, prilagoÄ‘enih potrebama sjevernoameričkih Bošnjaka.
6. Od narednih Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike potrebno je organizovati takmičenje polaznika škola bosanskog jezika.
7. Zbog interesa starijih za učenjem bosanskog jezika potrebno je otvaranje škola i za tu kategoriju sjevernoameričkih Bošnjaka i drugih naroda koji žele naučiti bosanski jezik.
Bosanski jezik je prvi put uveden u program Susreta. Interes koji je vladao za panel govori da je organizator Susreta ponudio veoma značajnu, korisnu i važnu novu tematiku.

Vijesti: