Naučna istraživanja

IGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU

IGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI  - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU
SERIJAL BR 1. BRIAN MASSE
Prvo mjesto u ovome serijalu zasluženo pripada poštovanom Brian Masse, članu Kanadskog parlamenta, sponzoru obe parlamentarne rezolucije o genocidu u Srebrenici, sponzoru obilježavanja Svjetskog dana bijelih traka u Kanadi, sponzoru parlamentarne peticije za krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi, zaslužnom za otvaranje stalne postavke o genocidu u Srebrenici u Kanadskom muzeju za ljudska prava i slobode i zasluženom za otkrivanju spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu Windsoru.Brian Masse je na prijedlog IGK dobitnik Zlatne značke Sarajevskog univerziteta. Brian Masse podržava rad IGK od samog osnivanja. Zahvaljujemo se Brian Masse na svemu što radi za istinu, pravdu, ljudska prava i slobode, za bolji svijet.
Brian Masse o genocidu u Srebrenici: "Genocid u Srebrenici je jedan od najmračnijih poglavlja u novijoj evropskoj povijesti. Pamtimo preživjele žrtve ovog genocida, uključujući majke Srebrenice, koje su podijelile svoj bol i tužne uspomene za vrijeme moga boravka u BiH. Sjećanje na žrtve je od ključnog značaja za obrazovanje novih generacija o zločinima počinjenim u BiH. Vrlo je bitno da koristimo lekcije naučene iz Srebrenice koje služe u borbi protiv mržnje i netrpeljivost i da se dalje uči povijest ratnih zločina izvršenih u BiH1992-1995. Nedavno sam predložio drugu rezoluciju o genocidu u Srebrenici u kojoj je pokazana važnost sjećanja na ovaj genocid i koja potvrÄ‘uje podršku Kanade za bošnjačku zajednicu koja i dalje živi sa traumama i patnjama. U ovoj rezoluciji se ponavlja važnost rada na istini, pravdi i pomirenju. Na kraju, moram se zahvaliti Institutu za istraživanje genocida Kanada i kanadskoj bošnjačkoj zajednici, koji rade zajedno sa mnom kako bi se osiguralo da se ovaj genocid nikad nezaboravi . Moramo kontinuirano obrazovati buduće generacije kako se ovakav zločin više nikada i nikome ne ponovi“.
IGK

IGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI  - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU
U mjesecu aprilu, mjesecu koga je Kanadski parlament proglasio mjesecom borbe protiv genocida, mjesecom sjećanja na žrtve genocida u svijetu, a povodom 25 godina od genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} objavljuje serijal o Kanađanima, borcima za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.
SERIJAL BR 2. PROF. DR. IRWIN COTLER
Prof. dr. Irwin Cotler, advokat, ekspert za meÄ‘unarodno pravo, bivši ministar pravde Kanade i bivši član Kanadskog parlamenta o genocidu u Srebrenici:
"11. juli Dan sjećanja na genocid u Srebrenici je proglasio Parlament Kanade. KanaÄ‘ani su tako ujedinjeni u aktivnom, institucionalnom sećanju na žrtve genocida u Srebrenici, istovremeno podupirući toleranciju, ljudsko dostojanstvo, ljudska prava i mir. Nikada više je tako potvrÄ‘eno u Kanadi. Na osnovu Rezolucije Kanadskog parlamenta o genocidu u Srebrenici KanaÄ‘ani su u stanju ne samo sjećati se, već aktivno, organizovano i institucionalno djelovati u skladu sa tim sjećanjem“.
IGK


IGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI  - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU
U mjesecu aprilu, mjesecu koga je Kanadski parlament proglasio mjesecom borbe protiv genocida, mjesecom sjećanja na žrtve genocida u svijetu, a povodom 25 godina od genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} objavljuje serijal o Kanađanima, borcima za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.
SERIJAL BR. 3. BORYS WRZESNEWSKYJ
Borys Wrzesnewskyj je bivši član Vlade Kanade i bivši član Parlamenta Kanade.
Genocid u Srebrenici je zločin koji osramottio Europe, Borys Wrzesnewskyj govoreći na 21. godišnjicu genocida u Srebrenici u Torontu jula ove godine: "Više od 8.000  bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijeno je u zločinu protiv civila u julu 1995. Mi nikada ne smijemo zaboraviti čin genocida koji se desio u Srebrenici To je bio zločin koji osramotio Europe. Dugujemo žrtvama da se dobro nauči lekciju iz Srebrenice, da se mora suočiti sa ylo ako čovečanstvo hoće da bude  zaštićeno, dugujemo žrtvama da svi optuženi za ovaj zločin budu privedeni pravdi . Sve što je moguće treba učiniti kako bi se osiguralo da se takav zločin nikada ne može ponoviti. Srebrenica će zauvijek ostati najmračniji dio 20. stoljeća. Svakog 11 jula kada potomci žrtava sahranjuju svoje najmilije, Kanada stoji sa graÄ‘anima Bosne i Hercegovine i žali zbog nevinih ljudskih gubitka. Naša srca i najdublje simpatije su s njima, i mi se obavezujemo i naše trajno opredjeljenje je da podrži njihova težnje za bolje sutra. Nastavljamo se boriti za genocid u Srebrenici da se globalno prepozna, tako da se ovaj zločin nikada ne zaboravlja. Nadamo se da će pomen imena Srebrenice podsjetiti svako dijete u svijetu da je neprihvatljivo ubijati ljude samo zato što su druge vjere, nacije, kulture, tradicije".


IGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI  - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU
U mjesecu aprilu, mjesecu koga je Kanadski parlament proglasio mjesecom borbe protiv genocida, mjesecom sjećanja na žrtve genocida u svijetu, a povodom 25 godina od genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} objavljuje serijal o Kanađanima, borcima za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.
SERIJAL BR. 4. Rob Oliphant član Vlade Kanade i član Parlamenta Kanade, sponyor rezolucije o genocidu u Srebrenici usvojene u Kanadskom parlamentu.
"Zbog toga što je masakr u Srebrenici, priznat kao genocid, kada je u julu 1995 ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka od strane snaga bosanskih Srba. Zbog toga što je genocid u Srebrenici najveći zločin u Evropi od Drugog svjetskog rata i najveći zločin izvršen od strane srpskih snaga tijekom agresije u BiH. Zbog toga što je što Žalbeno vijeće MeÄ‘unarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu, jednoglasno odlučilo u slučaju protiv Krstića da je masakr u Srebrenici bio genocid. Zbog toga što je MeÄ‘unarodni sud pravde presudio 2007 da je masakr u Srebrenici bio genocid sa dokazanom namjerom da se unište Bošnjaci koji su živjeli na tom području. Zbog toga što su Evropski parlament 2009 godine i američki Kongres i Senat 2005 godine donijeli rezolucije kojima se osuÄ‘uje genocid u Srebrenici. Zbog toga što je Vlada Srbije i predsjednik BorisTadic 2010 objavila državno izvinjenje za genocid u Srebrenici, što je priznanje genocidne naravi zločina, priznatog presudom MeÄ‘unarodnog suda pravde. Zbog toga što popis osoba nestalih ili ubijenih u Srebrenici, koga je sastavila Federalne komisije za nestale osobe Vlade Federacije BiH, sadrži 8.373 imena do danas, Njeno Veličanstvo, uz savjet i suglasnost oba doma Kanadskog parlamenta donose Zakon pod nazivom "Dan sjećanja u Srebrenici", kojim Kanada svake godine 11. prpoynaje i obiljeava kao Dan sjećanja na genocid u Srebrenici".
http://instituteforgenocide.org/?p=11987
Rob Oliphant, MP, pohvalio rad IGK
C-533 Zakon o genocidu u Srebrenici
http://instituteforgenocide.org/?p=828&lang=bs


IGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI  - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU
U mjesecu aprilu, mjesecu koga je Kanadski parlament proglasio mjesecom borbe protiv genocida, mjesecom sjećanja na žrtve genocida u svijetu, a povodom 25 godina od genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} objavljuje serijal o Kanađanima, borcima za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.
SERIJAL BR.5. Jean Augustine, bivša članica Kanadskog parlamenta.
Jean Augustine, bivša članica Kanadskog parlamenta iz Liberalne partije je veliki prijatelj BiH, veliki borac za istinu, pravdu, ljudska prava i slobode. Ona  je bivša  predsjednica National Congress of Black Women of Canada. 1993. Augustine je kao prva crna žena Kanade izabrana u Kanadski parlament. 1995. ona je prva Kanadskom parlamentu predložila da se mjesec februar obilježava kao Black History Month u Kanadi. U junu 2005. ona je prva u Kanadskom parlamentu pokrenula inicijativu za usvajanje rezolucije o genocide u Srebrenici. Tada je izemeÄ‘u ostalog kazala:“11. juli je dan sjećanja kada se svi KanaÄ‘ani trebaju pridružiti kanadskim Bošnjacima u sjećanju na nedužne žrtve genocida u Srebrenici, največeg zločina poslije Drugog svijetskog rata u Evropi. Nad Bošnjacima je izvršen zločin genocida, nad Bosnom i Hercegovinom je izvršena agresija. Genocid i agresiju su projektovali i izvršili tadašnja SRJ (Srbija i Crna Gora) u saradnji sa bosanskim Srbima. 11 juli je dan kada će se svi KanaÄ‘ani pridružiti kanadskim Bošnjacima u sjećanju na nevine žrtve največeg zločina u Evropi poslije Drugog svijetskog rata. 2005. je godina sjećanja KanaÄ‘ana na srebrenički genocid”. Kanadski Bošnjaci se sa ponosom sjećaju velike hrabre i plemenite Jean Augustine koja je kao tadašnja članica Kanadskog parlamenta prva u Kanadi ustala u odbranu istine o genocidu u Srebrenici i pravde za žrtve tog zločina.
Statement by Hon. Jean Augustine, MP
http://instituteforgenocide.org/…/uploads/2012/01/CMHR31.pdfIGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI  - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU
U mjesecu aprilu, mjesecu koga je Kanadski parlament proglasio mjesecom borbe protiv genocida, mjesecom sjećanja na žrtve genocida u svijetu, a povodom 25 godina od genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} objavljuje serijal o Kanađanima, borcima za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.
SERIJAL BR.6. Kanadski muzej za ljudska prava
Hvala Kanadskom muzeju za ljudska prava. Galerija “Prekinuti tišinu” istražuje ulogu tajnosti i poricanja u mnogim zločinima širom svijeta. To uključuje i fokusirano ispitivanje Ukrajinskog genocida, Armenskog genocida, Holokausta, Ruandskog genocida i Srebreničkog genocida. Institut za istraživanje genocida Kanada je zahvalan rukovodstvu CMHR koji su usvojili prijedlog o postavljanju stalne muzejske izložbe o genocidu u Srebrenici.
http://instituteforgenocide.org/?p=8593&lang=bs


IGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI  - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU
U mjesecu aprilu, mjesecu koga je Kanadski parlament proglasio mjesecom borbe protiv genocida, mjesecom sjećanja na žrtve genocida u svijetu, a povodom 25 godina od genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} objavljuje serijal o Kanađanima, borcima za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.
SERIJAL BR.7. Spomenik žrtvama genocida u Srebrenici u Windsor
Prvi spomenik u Sjevernoj Americi žrtvama največeg zločina poslije Holokausta u Evropi, genocida u Srebrenici.
http://instituteforgenocide.org/?p=11685&lang=bs
Izjava povodom otvaranja spomenika žrtvama genocida u Srebrenici, Windsor, 9. juli 2016.
http://instituteforgenocide.org/?p=11689&lang=bs
Statement on the occasion of opening the monument to the victims of the Srebrenica genocide, Windsor
http://instituteforgenocide.org/?p=11692IGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI  - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU
U mjesecu aprilu, mjesecu koga je Kanadski parlament proglasio mjesecom borbe protiv genocida, mjesecom sjećanja na žrtve genocida u svijetu, a povodom 25 godina od genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} objavljuje serijal o Kanađanima, borcima za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.
SERIJAL BR.8. Učenici u Kanadi učie o genocidu u Srebrenici i BiH
Učenici u Kanadi učie o genocidu u Srebrenici i BiH. Kako bi se zaštitile buduće generacije od genocida, od suštinske je važnosti da pored institucionalizacije kulture sjećanja postoji obrazovna politika i nastavni planovi i programi o opasnostima genocid.
https://bhraja.ca/ucenici-u-kanadi-ce-uciti-o-genocidu-u-srebrenici-bih/IGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI  - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU
U mjesecu aprilu, mjesecu koga je Kanadski parlament proglasio mjesecom borbe protiv genocida, mjesecom sjećanja na žrtve genocida u svijetu, a povodom 25 godina od genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} objavljuje serijal o Kanađanima, borcima za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.
SERIJAL BR.9. Kanada obilježava Dan bijelih traka
Kanadski grad Hamilton obilježava Dan bijelih traka
Izjava Brian Masse povodom Svijetskog dana bijelih traka
Brian Masse je zločin u Prijedoru nazvao jedino ispravnim imenom – genocid
http://instituteforgenocide.org/?p=5697&lang=bs
Canadian City of Hamilton supports International White Armband Day
Brian Masse Statement on World Wide White Armband Day
Brian Masse called crime in Prijedor genocide
http://instituteforgenocide.org/?p=5695


IGK: APRILSKI SERIJAL U POVODU 25 GODINA OD GENOCIDA U SREBRENICI  - KANADSKA BITKA ZA BOSANSKOHERCEGOVAÄŒKU ISTINU I PRAVDU
U mjesecu aprilu, mjesecu koga je Kanadski parlament proglasio mjesecom borbe protiv genocida, mjesecom sjećanja na žrtve genocida u svijetu, a povodom 25 godina od genocida u Srebrenici, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} objavljuje serijal o Kanađanima, borcima za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.
SERIJAL BR.10.Iskustva Instituta za Istraživanje Genocida Kanada u Kampanji za usvajanje Rezolucije o Genocidu u BiH u Kanadskom Parlamentu
http://instituteforgenocide.org/en/wp-content/uploads/2012/01/alert-action-13bos..pdf

Vijesti: