Naučna istraživanja

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} se zahvaljuje organizaciji Bosansko-Turskog Prijateljstva "Bosfor" iz Sarajeva

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} se zahvaljuje organizaciji Bosansko-Turskog Prijateljstva "Bosfor" iz Sarajeva što je prihvatila prijedlog IGK da se velikom prijatelju države BiH, istinskom borcu za istinu o genocidu u BiH i pravdi za žrtve genocida, prof. dr. David Pettigrew, članu Internacionalnog ekspertnog tima IGK dodjeli veliko priznanje - "Povelja Prijatelj Bosne".
IGK se zahvaljuje organizaciji Bosansko-Turskog Prijateljstva "Bosfor" iz Sarajeva na dodjeli priznanja - "Povelja Zlatna Ahdnama" dr. Emiru Ramiću, direktoru IGK, za sveukupni doprinos obnovi nezavisnosti, međunarodnom priznanju, odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta multikulturalne i demokratske Bosne i Hercegovine.
The Institute for Research of Genocide Canada {IGC } gives thanks to Bosfor for accepting the proposal of the IGC and awarding a memeber of the IGC's international expert team, prof. Dr. David Pettigrew, a great recognition - "Charter Friend of Bosnia." Prof. Dr. David Pettigrew is a fighter for the ongoing efforts to expose the truth about the genocide that occured in Bosnia and Hercegovina and to provide justice for the genocide's victims.
IGC thanks the Bosnian-Turkish organization Bosfor from Sarajevo for awarding the recognition - "Povelja Zlatna Ahdnama" to Dr. Emir Ramic, Director of the {IGC}. This award was for the director's overall contribution to the restoration of independence, international recognition and defense of the sovereignty and territorial integrity of a multicultural and democratic Bosnia and Herzegovina.

Vijesti: