Naučna istraživanja

BiH sa svojim ljepotama

BiH sa svojim ljepotama treba da doÄ‘e do svijeta, jer ona čuva prošli, sadašnji i budući vakat. U njoj je nada. Najvrijednije je ono naše, bosanskohercegovačko, jer nas to definitivno odreÄ‘uje.

Vijesti: