Naučna istraživanja

Istrazivanje Milo Djukanovic

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} je poslije parlamntarnih izbora u Crnoj Gori dobio niz upita o aktivnostima aktuelnog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića u periodu agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Imajući u vidu da je dužnost svake naučno istraživačke institucije da o rezultatima svojih istraživanja informiše širu javnmost IGK prezentuje dokaze o umješanosti Mila Đukanovića u agresiji i genocidu u Republici Bosni i Hercegovini. U tom smislu posebno ističemo dvije ključne tačke:

- prva, je njegova komandna odgovornost inaugurirana pozicijom imenovanja na položaj crnogorskog premijera 1991. godine,
- druga, njegovo aktivno učestvovanje na sjednicama Vrhovnog savjeta odbrane u periodu 1992.–1995. godine, kao premijera Crne Gore.

Zahvaljujući tim potvrÄ‘enim činjenicama nauka o genocidu je došla do pouzdanih dokaza o tome kako je i na koji način Đukanović zajedno sa Bulatovićem i Miloševićem po komandnoj odgovornosti učestvovao u agresiji i genocidu u Republici Bosni i Hercegovini. Milo Đukanović kao učesnik sjednica Vrhovnog savjeta odbrane 1992-1995, a Momir Bulatović kao član Vrhovnog savjeta odbrane su učestvovali u odlukama u vezi i sa Srebrenicom. Srebrenica je finale genocida koji se desio jula 1995.godine. Nauka o genocidu smatra da Crna Gora mora snositi posljedice jer je faktički učestvovala u agresiji i genocidu na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Posebno ističemo odgovornost Đukanovića kao tadašnjeg premijera Vlade Crne Gore u paljenju 500 bošnjačkih  sela i stradanju nevinog, civilnog bošnjačkog naroda u Hercegovini, strašnog zločina koga su izvršili crnogorski rezervisti. Đukanovićeva krivica je i za deportaciju Bošnjaka koji su izbjegli od ratnih strahota iz Republike Bosne i Hercegovine u Crnu Goru, a vlasti Crne Gore ih isporučile zločincima Karadžića i Mladića..

IGK će nastaviti sa istraživanjem odgovornosti Mila Đukanovića i drugih za ratne zločine počinjene u periodu 1991-1995. godine i o tome redovno informirati javnost. To je bitno zbog istine i pravde bez koje nema bolje i mirnije budućnosti.

Relativiziranje nečije aktivne ratne uloge koja je ostavila ljudsku i materijalnu pustoš i brojne ljudske žrtve u zemlji na koju su agresija i genocid  izvršeni su mimo uvažavanja kolektivnog pamćenja, znanstvenih rezultata istraživanja žrtava rata i prava na komentar javne dimenzije glasa žrtava.
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: