Naučna istraživanja

Sead Jusic

Ne bih sa sigurnošÄ‡u mogao kazati koliko o vašim nadasve patriotskim aktivnostima znaju prosječni Bošnjaci, ali lično sam se zainteresirao vise slušajući s vremena na vrijeme odreÄ‘ene pozitivne vijesti o odlukama kanadskog Parlamenta i Vlade u vezi sa pitanjima genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. U okolnostima kada se svijet suočava sa značajnim izazovom kršenja ljudskih prava i sloboda koje uključuje i najbrutalniji oblik manifestiranja kroz različite zločine uključujući i zločin protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, pa tako i zločin genocida koji je u nizu presuda meÄ‘unarodnih sudova potvrÄ‘en za predmete koji su voÄ‘eni i protiv izvršilaca i institucija/država na prostoru bivše Jugoslavije, aktivnosti i značaj rada Instituta za istraživanje genocida, Kanada (IGK), je više nego opravdan i izuzetno značajan. U svom djelovanju sam sa posebnim interesovanjem pratio sve ono što je Institut uradio u vrijeme koje je iza nas, a posebno želim da istaknem niz inicijativa i aktivnosti kojima ste doprinijeli da se očuva istina i osigura pravda, ali isto tako da se u budućnosti spriječe slični postupci i djelovanja koji su rezultirali najtežim oblicima zločina, uključujući i genocidom nad Bošnjacima u BiH. Tu prije svega mislim na inicijative i pozive za utvrÄ‘ivanje odgovornosti učesnika u agresiji na BiH, ali i nosioca meÄ‘unarodnih organizacija (UN) za činjenje/nečinjenje u vrijeme obavljanja tih dužnosti tokom agresije na BiH. Svakako ne manje važna je i inicijativa koja je rezultirala da se u obrazovnom sistemu Kanade izučava genocid u BiH, ali i prezentiranje istine o genocidu u BiH graÄ‘anima Kanade i na Kanadskim univerzitetima. Uporedo s tim, informiran sam da je IGK pokrenuo incijativu u Parlamentu Kanade da se donese Zakon o genocidu u BiH čime će se značajno riješiti i prava žrtava genocida u BiH, a koji žive u Kanadi. Tu svakako treba napomenuti i veoma važno usvajanje Rezolucije o genocidu u BiH u kanadskom Parlamentu. Vaše inicijative vezane za naučno istraživačke projekte sa fokusom na borbu protiv negatora genocida, kao i inicijativa za osnivanje Kluba Prijatelja BiH u kanadskom Parlamentu, ali i obilježavanje Svjetskog dana bijelih traka u Kanadi, su svakako izuzetan primjer doprinosa IGK u borbi za istinu i pravdu. Organiziranje naučnih skupova i izložbi su izvanredan način da se istina o genocidu očuva. Prateći rad IGK želim da naglasim da je izuzetno važno takoÄ‘er i saradnja IGK sa velikim brojem institucija širom svijeta koje se bave istraživanjem holokausta i genocida. Cijenjeni prijatelji istine i pravde, vjerujem da sam, da li zbog djelimične informiranosti ili pak objektivnih okolnosti i obaveza koje sam u dosadašnjem radu imao, sigurno propustio da navedem mnoštvo drugih rezultata i uspjeha koje je naša, ali i svjetska javnost imala priliku da vidi, a koji su rezultat izuzetnog zalaganja i rada IGK. Molim vas ne zamjerite na tome. Na kraju, želim da odam posebnu zahvalnost i iskrene čestitke svima vama na svemu što činite za istinu, pravdu, te Bosnu i Hercegovinu i njene graÄ‘ane, ali i za cijeli svijet u konačnici, jer istina i pravda su univerzalne i njima svi moramo težiti.

Sead Jusic  

Vijesti: