Naučna istraživanja

Historijski potez Kanade koja će se pridružiti pravnom postuku Gambije da se osudi Mijanmar povodom optužbi za genocid

Historijski potez Kanade koja  Ä‡e se pridružiti pravnom postuku Gambije da se osudi Mijanmar povodom optužbi za genocid
Historijski potez Kanade je bitan i za proces oko savjetodavnog mišljenja MeÄ‘unarodnog suda pravde: da li entitet RS treba biti ukinut nakon presuda za genocid od strane MeÄ‘unarodnog suda pravde i MeÄ‘unarodnog krivičnog krivičnog tribunala? Dobijanje navedenog savjetodavnog mišljenja je ispit i iskušenje ličnog i kolektivnog aktivizma u koje moraju biti uključene akademski, naučno-istraživački i materijalni kapaciteti bosanskohercegovačke dijaspore. Eliminacija zla, kakvo je entitet RS, blagorodno je za sve narode i graÄ‘ane u BiH, posebno za bosanske Srbe.
Kanada i Holandija formalno će se pridružiti pravnom postuku Gambije da se osudi Mijanmar povodom optužbi za genocid protiv muslimanske manjinske etničke grupe Rohinja, u potezu koji stručnjaci opisuju kao historijski. Kanada se  priključuje slučaju pred MeÄ‘unarodnim sudom pravde (ICJ), kako bi spriječila zločin genocida i kako bi odgovarali oni koji su odgovorni za to. Ovaj slučaj se tiče cijelog čovječanstva. Posebnu pažnju Knada će posvetiti zločinima povezanim sa seksualnim i rodnim nasiljem, uključujući silovanje.
Više od 730.000 Rohinja pobjeglo je iz svojih domova u mijanmarskoj državi Rakhine u augustu 2017. godine, prešavši granicu sa susjednim Bangladešom, gdje sada žive u prenatrpanim izbjegličkim kampovima nakon što je vojska pokrenula brutalni obračun. Ujedinjeni narodi su istragom utvrdili da je kampanja provedena s “genocidnom namjerom”.Globalni centar za pravdu u New Yorku pozdravio je ovaj potez Kanade nazvavši ga “historijskim”. Akila Radhakrishnan, predsjednica grupe, rekla je: “Koliko je važna kanadska namjera da se uključi u slučaj, toliko je važno njieno obećanje da se fokusira na rodne zločine genocida, kao što su seksualno i rodno nasilje, što je bilo ključno u zločinama nad Rohinjama.
Gambija, mala zapadnoafrička zemlja, pokrenula je slučaj protiv Mijanmara pred ICJ-em, najvišim sudom UN-a, tvrdeći da je ta zemlja kršila Konvenciju o genocidu iz 1948. godine.
Izbjeglice Rohinje optužile su mijanmarsku liderku Aung San Suu Kyi da laže pred ICJ-em, u svjedočenju u kojem je negirala da su oružane snage njene zemlje krive za genocid poči njen nad ovom muslimanskom manjinskom grupom. Mijanmarska čelnica priznala je da je moguće da je vojska koristila nesrazmjernu silu, ali je rekla da je sukob “kompleksan i nije lako u njega proniknuti”.
IGK

Vijesti: