Naučna istraživanja

Knjiga E. R.

Teška 2020. godina koja je pokazala moć ljudske solidarnosti u prolaznosti ljudskog života. U takvoj godini se navršilo 20 godina moga rada za istinu, pravdu, kulturu sjećanja, ljudska prava i slobode, bolju Bosnu i Hercegovinu, bolji svijet bez ratova u kome će biti prepoznata i podržana tolerancija prema drugom i drugačijem. Povodom 20. godišnjice mojih aktivnosti upravo je izašla iz štampe knjiga "Knjiga pamćenja i opomene". Hvala akademiku Abdulahu Sidranu na prolegomeni za knjigu. Hvala akademiku Suadu Kurtčehajiču na predgovorima za poglavlja. Hvala akademiku Feridu Muhiću na recenziji.
Izgubili smo 2020. godine mnoge drage ličnosti, prijatelje, komšije. Biti sa drugim i drugačijim u momentima krize i pandemije je moć darovana čovjeku od Boga, moć koja se sve manje koristila. Mi smo odgovorni za bolju, humaniju, sretniju budućnost. Bog nas je stvorio da budemo korisni jedni drugima, da jedni drugima pomažemo, da u toj korisnosti i pomaganju tražimo srodne duše. Zato okoristimo se više sa mirom, tolerancijom, humanošÄ‡u pa će nam biti tako dato više zdravlja, zadovoljstva, sreće, ljepote.
/E.R./

Vijesti: