Naučna istraživanja

Proklamacija Toronto

WHEREAS today, we commemorate and honour all of those who were affected by the Srebrenica genocide and remember the Bosnian people who were impacted, the lives lost, and those who were displaced.

We pause to remember and commit to ensuring that such a tragedy is not repeated. Today also reminds us we all have a role to play to ensure no one has to suffer the atrocities of conflict.

The effects of this terrible incident are felt around the world including here in Toronto, a city many Bosnians call home. The community plays an integral role in the cultural fabric of our city.

Each year in April, the City of Toronto proclaims Genocide Remembrance, Condemnation, and Prevention Month to re-commit to protecting human rights and dignity for all, and to support a more just world for future generations.

The City of Toronto is dedicated to promoting equity, human rights and safety for all, and acknowledges that work still needs to be done to achieve peace in the world.

John Tory Mayor of Toronto

NOW THEREFORE, I, Mayor John Tory, on behalf of Toronto City Council, do hereby proclaim July 11, 2021 as "Srebrenica Genocide Remembrance Day" in the City of Toronto. 

IMAJUĆI U VIDU da danas obilježavamo i odajemo počast svima koji su bili pogođeni genocidom u Srebrenici i sjećamo se bosanskog naroda koji je bio pogođen, izgubljenih života i raseljenih.
Zastajemo da se sjetimo i obavežemo se da ćemo osigurati da se takva tragedija ne ponovi. Danas nas također podsjeća da svi moramo igrati ulogu u osiguranju da niko ne mora trpjeti zločine sukoba.
Efekti ovog strašnog incidenta osjećaju se širom svijeta, uključujući i ovdje u Torontu, gradu koji mnogi Bosanci nazivaju domom. Bosanska zajednica igra integralnu ulogu u kulturnom tkivu našeg grada.
Svake godine u aprilu grad Toronto proglašava Mjesec sjećanja, osuÄ‘ivanja i prevencije genocida kako bi se ponovo obavezao zaštititi ljudska prava i dostojanstvo za sve i podržati pravedniji svijet za buduće generacije.
Grad Toronto posvećen je promicanju jednakosti, ljudskih prava i sigurnosti za sve, te priznaje da još uvijek treba raditi na postizanju mira u svijetu.
John Tory, gradonačelnik Toronta
SADA, JA, gradonačelnik John Tory, u ime Gradskog vijeća Toronta, ovim proglašavam 11. jul 2021. godine kao "Dan sjećanja na genocid u Srebrenici" u gradu Torontu.

Vijesti: