Naučna istraživanja

Povodom 29. godišnjicae stradanja oko 3.000 stanovnika Foče

Kultura sjećanja 

Povodom 29. godišnjicae stradanja oko 3.000 stanovnika Foče IGK poziva novog visokiog predstavnika u BiH Christian Schmidt da iskoristi svoj autoritet i podrži izgradnju spomen-obilježja u FočiInstitut za istraživanje genocida Kanada {IGK} u saradnji sa mnogim institucijama, organizacijama i zajednicama u oblasti ljudskih prava i sloboda u Kanadi i SAD podržava inicijativu "Udruženja žrtava Foča 92-95" za postavljanje spomen-obilježja na Omladinsko-rekreativnom centaru Partizan kao mjesta stradanja. To bi podrazumijevalo postavljanje spomen ploče na sam objekat, te izgradnju memorijalnog parka u krugu objekta u spomen svim žrtvama agresije 92- 95 godine u Foči. Predstavnici Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini {BiH} i "Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH", koji su realizirali sanaciju Omladinsko - rekreativnog centra Partizan su saglasni sa predloženim i podržavaju "Udruženje žrtava Foča 92-95" u svojim nastojanjima. Sigurni smo da i Vi lično prepoznajete važnost ove inicijative, te da ćete preduzetim aktivnostima u narednom periodu osigurati da se na primjeran način oda pošta žrtvama agresije u Foči - navodi se u pismu koje je IGK uputio novom visokom predstavnikau u BiH Christian Schmidt. Prvi put u historiji meÄ‘unarodnog prava, MeÄ‘unarodni krivični tribunal u Hagu, je seksualno ropstvo, mučenje, silovanje i porobljavanje na osnovu izjava žene i djevojčica iz Foče pravosnažno presudio kao zločinom protiv čovječnosti. Više od šest stotina žena, a taj broj nikada neće biti konačan, je silovano, mučeno i čak prodavano kao roblje. U navedenoj zgradi su od aprila do avgusta 1992. godine počinjeni zločini protiv žena i djevojčica sa prostora općine Foča, što je potvrÄ‘eno presudama MeÄ‘unarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, te Suda BiH, navodi se u pismu upućenom Christian Schmidt. IGK podsjeća da je: tokom rata u BiH silovano oko dvadeset hiljada žena. Najbrojnije žrtve bile su bosanske muslimanke - Bošnjakinje, dok je meÄ‘u počiniocima bilo najviše bosanskih Srba. Foča je bila mesto najvećeg sistematskog seksualnog nasilja i silovanja u agresiji u BiH. MeÄ‘unarodni krivični tribunal u Hagu u presudi Fočanskoj trojci (Kunarac, Kovač, Vuković), 2001. godine, prvi put u historiji meÄ‘unarodnog humanitarnog prava, je utvrdio da je seksualno ropstvo u ratu zločin protiv čovječnosti.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: