Naučna istraživanja

Hrabri branioci krenuli u deblokadu Sarajeva. 31. jula 1992.

1992. – Hrabri branioci krenuli u deblokadu Sarajeva. 31. jula 1992. godine, poslije četiri mjeseca “gušenja” i strašne opsade grada Sarajeva i stalnih napada na graÄ‘ane od strane srpskog agresora, hrabri branioci Sarajeva krenuli su u deblokadu glavnog grada Bosne i Hercegovine. S obzirom da je vojska srpskog agresora držala pod kontrolom sva okolna područja Sarajeva, te da je time bila u velikoj prednosti, zaista je bila potrebna velika hrabrost i odvažnost da se krene u deblokadu Sarajeva, pogotovo kada se uzme u obzir da graÄ‘ani Sarajeva nisu bili pripremljeni za rat, niti su imali naoružanje kojim bi se suprotstavili četničkoj vojsci. Ipak, kada je u pitanju patriotizam, opstanak grada, države i naroda, sarajevska omladina nije oklijevala nikada. Na svim linijama “obruča” oko Sarajeva vodila se žestoka borba izmeÄ‘u branilaca grada Sarajeva i četničke vojske. NajžešÄ‡e borbe voÄ‘ene su na Poljinama, gdje je poginuo legendarni komandant sarajevske brigade “Zmaj od Bosne”, Asim Prazina – Asko.

Vijesti: