Naučna istraživanja

Nakon što je najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde

Nakon što je najveći sud na našoj planeti, Internacionalni sud pravde u Hagu, po tužbi protiv Srbije i Crne Gore od 26. februara 2007. godine u presudi po toj tužbi  u tačci 297. dao formulaciju 'Sud zaključuje da su djela počinjena u Srebrenici, koja potpadaju pod član II (a) i (b) Konvencije izvršena sa specifičnom namjerom da se djelimično uništi grupa muslimana Bosne i Hercegovine kao takva; i shodno tome, da ona predstavljaju djela genocida koji su izvršili pripadnici VRS u Srebrenici i u njenoj okolini počevši od 13. Jula 1995. godine', entitet RS i Dejtonski mirovni ugovor kao pravni osnov postojanja RS u formi entiteta su dovedeni u pitanje.

Put za deinstaliranje ove tvorevine jeste obraćanje MeÄ‘unarodnom sudu pravde u Hagu koji pored izricanja presuda ima i funkciju davanja savjetodavnih mišljenja na pitanja koje mu mogu postaviti nadležne institucije Ujedinjenih nacija te ovlaštene meÄ‘unarodne organizacije.

Taj sud je i donio presudu za izvršeni genocid te mu se treba obratiti sa nedvosmislenim zahtjevom da da odgovor na pitanje 'da li Republika Srpska treba biti ukinuta nakon presude koju je ovaj sud izrekao' jer mi imamo presudu od 2007. godine ali bez dovoljne konkretizacije koja bi obavezala UN da deinstaliraju tvorevinu odgovornu za izvršenje genocida. Samo na taj način bi Republika Srpska dobila sankciju koja bi se sastojala u njenom ukidanju zbog odgovornosti za učinjeni genocid.

Postojanje entiteta Republike Srpske je nagrada za izvršni genocid i druge strašne zločine protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava i spoznaja da se zločin isplati, a to ugrožava sav smisao prava i pravde.

IGK

Vijesti: