Naučna istraživanja

Enciklopedija Bošnjaka

Danas je stigla u Kanadu dvotomna Enciklopedija Bošnjaka autora dr. Nazifa Veledara. Zaista je čast biti uvršten meÄ‘u ljudima koji su perom i drugim aktivnostima branili i jačali bošnjačku i bosanskohercegovačku historiju, kulturu, tradiciju, bosanski jezik. Historija svakog naroda je historija procesa dugog trajanja, a trag u vremenu je i te kako bitno znamenje koje za sobom ostavlja svaki pojedinac, generacija i narod. Budućnost priprada onima koji se najdalje i dajduže sjećaju prošlosti. Spoj prošlosti i sadašnjosti ostvaren je u kapitalnom dvotomnom izdanju pod naslovom Enciklopedija Bošnjaka, a što je plod višegodišnjeg rada autora dr. Nazifa Veledara.

Emir Ramic

Vijesti: