Naučna istraživanja

30 godina od početka opsade Sarajeva, najduže opsade glavnog grada u savremenoj historiji ratovanja koja je trajala puna 44 mjeseca.


30 godina od početka opsade Sarajeva, najduže opsade glavnog grada u savremenoj historiji ratovanja koja je trajala puna 44 mjeseca.
Na današnji dan, 5. aprila 1992. godine započela je najduža opsada jednog glavnog grada u modernoj historiji. Ovaj datum je i zvanično utvrÄ‘en kao Dan početka opsade Sarajeva. Istina je u stanju nadvladati laž, pravda je u stanju nadvladati krivdu, dobrota je u stanju nadvladati zloću, život je jači od smrti, a Sarajevo je moćnije od svih nepriatelja. Tražeći mir u procesu kulture sjećanja ne dopustimo mržnji ni u srce, ni u porodicu, ni u Sarajevo, ni u BiH. Grad heroj izdržao je najdužu opsadu u modernoj historiji čovječanstva, koja je trajala 1.425 dana. Tokom opsade, 11.541 civil je izgubio život, od čega je ubijeno 1.601 dijete, a više od 50.000 civila je lakše ili teže ranjeno. Sjetimo se svih heroja koji su svoj život dali za slobodu Sarajeva i države BiH. Ne zaboravimo da učimo našu djecu o agresijima, genocidima i zločincima i nikada više ne dozvolimo da stojeći u redovima za vodu i hranu čekamo milost agresora. Učimo našu djecu i o agresorima ali i o licemjerstvu meÄ‘unarodne zajednice, koja je emabrgom na uvoz oružija bila saučesnik u zločinu agresije i genocida koji su se dogaÄ‘ali na očigled cijeloga svijeta u eri ljudskih prava i sloboda. Otpor opsadi glavnog grada i razaranju države nije bio samo oružani. On je bio izraz narodne volje na svim poljima: u ratnoj privredi, obrazovanju, nauci, kulturi, umjetnosti, medijima i nevladinim organizacijama. 185.000 potpisa Deklaracije za jedinstveno i nedjeljivo Sarajevo u opkoljenom gradu iz 1994. godine i 1.000.000 potpisa iz 56 zemalja svijeta svojevrstan su i autentičan zavjet najvišeg civilizacijskog ranga o značaju države BiH i potvrda nemogućnosti njene uništivosti. Negatori države BiH nemate nikakve šanse. Vaš anticilizacijski posao je osuÄ‘en na totalni propast, a vi ste već na smetlištu historije. Upamtite da BiH nikada nije bila podijeljena, razbijena i uništena kao cjelina, kao teritorij, kao tradicija, kao mentalitet i kao ideja.
/E.R./

Vijesti: