Naučna istraživanja

Krovni savezi bh. dijaspore ujedinjeni u podršci Američkom univerzitetu u BiH

Krovni savezi bh. dijaspore ujedinjeni u podršci Američkom univerzitetu u BiH

Milion i po ljudi iz bh. dijaspore podržalo AUBiH

Studenti AUBiH pokretači razvoja BiH i njenog ulaska u euroatlantske integracije

13.4.2009.

Po prvi put u historiji bh. dijaspore, sve tri najveće organizacije u dijaspori su istodobno podržale rad jedne bh. institucije. Na adresu AUBiH stigla su pisma podrške Svjetskog saveza dijaspore BiH (SSD BiH), koji zastupa interese 1,5 miliona bh. graÄ‘ana, zatim Vijeća BiH organizacija Australije (VBiH OA), koje zastupa interese više od 100.000 bh. graÄ‘ana u Australiji, kao i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), koji zastupa interese preko 350.000 američkih i kanadskih Bošnjaka.

Podrška krovnih saveza i udruženja bh. graÄ‘ana u dijaspori, za AUBiH je ogroman uspjeh i potvrda za ispravan model rada i razvoja AUBiH kao univerziteta koji svojim studentima nudi visokokvalitetno obrazovanje i usavršavanje sa ciljem stvaranja pretpostavki za ubrzan razvoj bosanskohercegovačkog sistema obrazovanja, privrede i društva u cjelini.

- Podrška 1,5 miliona bh. graÄ‘ana u dijaspori, Američkom univerzitetu u BiH stigla je u pravi čas. Za AUBiH, ova podrška znači snagu velike moralne satisfakcije, ali i konkretne pomoći. Pored toga, sam čin podrške, na kojoj se ovom prilikom zahvaljujem, predstavlja i odgovornost da u periodu koji je pred nama postignemo još bolje rezultate u smislu ispunjenja ciljeva naših razvojnih planova, a koji se ogledaju u otvaranju novih fakulteta širom BiH i upisu još većeg broja studenata, riječi su AUBiH predsjednika, Denisa Prcića.

SSD BiH

Podržavajući  rad i razvoj AUBiH, SSD BiH posebno naglašava značaj visokog obrazovanja kao najbolje investicije za politički, ekonomski, kulturni i naučni razvoj demokratske i prosperitetne države BiH, te otvorenog i slobodnog civilnog društva, kako se navodi u pismu podrške SSD BiH upućenom AUBiH. Istaknuto je da AUBiH nudi vrhunsko obrazovanje, koje omogućuje mladim stručnjacima razvijanje novih poduzetničkih projekata, smanjenje stope nezaposlenosti i uvoÄ‘enje BiH u  stanje održive privrede, koja će kao takva imati ravnopravno mjesto na svjetskom tržištu. SSD BiH preporučuje  svim organizacijama i pojedincima bh. dijaspore da svoje vizije i ideje implementiraju putem AUBiH, za dobrobit svih graÄ‘ana, za bolju i sigurniju budućnost, za novu reintegriranu BiH, integriranu u EU, kaže se izmeÄ‘u ostalog u pismu podrške SSD BiH, koje su zajednički potpisali Nesib Karišik i Belmir Zec, potpredsjednici SSD BiH.

VBiH OA

U pismu Vijeća BiH organizacija Australije, navodi se kako Bosna i Hercegovina nema razvijen mehanizam za produkciju znanja onako kako je to regulisano u zemljama Zapada. Prvi korak u postizanju tog cilja predstavlja upravo Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini, budući da nudi dvije diplome, američku i bh. diplomu, ali i američki sistem obrazovanja. Vijeće BiH organizacija, krovna organizacija bh. dijaspore Australije, poziva sve graÄ‘ane BiH, a posebno mlade ljude da podrže AUBiH i da se obrazuju u ovoj visokoškolskoj instituciji. Podržavajući rad i razvoj AUBiH, Vijeće BiH organizacija Australije ističe značaj visokog obrazovanja kao najbolje investicije za politički, ekonomski, kulturni i naučni razvoj demokratske i prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog civilnog društva. Sa AUBiH, graÄ‘ani i narodi BiH, te bh. društvo u cjelini su jači, priznatiji i poštovaniji u svijetu. Upravo zbog toga će Vijeće BiH organizacija Australije, pojedine planove i programe nastale u okviru svog djelovanja , implementirati kroz razvoj i podršku AUBiH, ističe se u pismu VBiH OA, koje je potpisala predsjednica Senada Softić.

KBSA

Prisustvo AUBiH u Bosni i Hercegovini nudi njenim graÄ‘anima visok nivo obrazovanja koji je priznat i poštovan u cijelom svijetu. U tom smislu, KBSA planira blisko saraÄ‘ivati sa AUBiH kad je u pitanju promoviranje planova i programa koji će biti od koristi za sve studente AUBiH, navodi se u pismu podrške KBSA upućenog na adresu AUBiH. - Obrazovanje koje nudi AUBiH je od obostrane koristi i za Bosance i Hercegovce u dijaspori, u Sjevernoj Americi, kao i za Bosance i Hercegovce koji žive u Bosni i Hercegovini. AUBiH pruža mogućnost realiziranja korisnih i unosnih ideja pojedinaca i organizacija iz sjevernoameričke dijaspore. Stoga KBSA poziva sve organizacije i pojedince iz sjevernoameričke dijaspore da ponude i implementiraju svoje vizije, ideje i patriotski rad putem AUBiH kako bi se osigurala snažnija, sigurnija i bolja budućnost za sve graÄ‘ane Bosne i Hercegovine. U KBSA su uvjereni da AUBiH nudi vrhunsko obrazovanje svojim studentima, istovremeno ih pripremajući za poziciju lidera u svojim oblastima. AUBiH teži stvaranju generacija koje će biti sposobne voditi Bosnu i Hercegovinu u bolju budućnost – u budućnost u kojoj će njeni narodi biti na ravnopravnom ekonomskom nivou s ostalim državama u svijetu, mišljenja su u KBSA. Štaviše, AUBiH educira generacije stručnjaka koji će se znati koristiti svojim znanjem i doprinijeti procesu integracije Bosne i Hercegovine u EU, navodi se izmeÄ‘u ostalog u pismu podrške KBSA, koje je potpisao predsjednik UO KBSA Murat Muratović, a koje je upućeno AUBiH.

Za tri godine svog postojanja AUBiH je opravdao podršku američkih diplomata, te pokazao da je američki san moguć u našoj zemlji. U okviru ove visokoobrazovne institucije, na Fakultetu meÄ‘unarodnih finansija i bankarstva, Fakultetu digitalne ekonomije i informacionih tehnologija i Fakultetu meÄ‘unarodnog prava i diplomatije, u Tuzli, Sarajevu i Banjoj Luci, školuju se studenti koji će uz diplomu AUBiH dobiti i svjetski priznatu američku diplomu State University of New York (SUNY).

- Istakao bih činjenicu da je AUBiH, kao društveno odgovoran univerzitet, svojim pozitivnim primjerom ujedinio krovne saveze bh. dijaspore u njihovoj podršci. To nas još više motivira da istrajemo u našoj osnovnoj zadaći obrazovanja što većeg broja mladih ljudi koji će biti pokretač stabilnog razvoja BiH i njenog ulaska u euroatlantske integracije, završava Denis Prcić AUBiH predsjednik.

==================

PISMO PODRŠKE KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE {KBSA} ZA AMERIÄŒKI UNIVERZITET U BOSNI I HERCEGOVINI {AUBIH}

GraÄ‘ani i narodi Bosne i Hercegovine {BiH} nemaju razvijen kapacitet za produciranje znanja, nemaju moć širenja znanja, nemaju moć primjene znanja. Nedostatak kapaciteta za produciranje znanja, nemoć u širenju znanja, nemoć u primjeni znanja nadoknaÄ‘uje AUBiH.  KBSA, krovna organizacija koja zastupa interese više od 350.000 američkih i kanadskih Bošnja poziva sve sjevernoameričke Bošnjake, a posebno mlade da podrže i obrazuju se  na AUBiH. Podržavajući  rad i razvoj AUBiH, KBSA posebno naglašava značaj visokog obrazovanja kao najbolje investicije za politički, ekonomski, kulturni i naučni razvoj demokratske i prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog civilnog društva.  Sa AUBiH graÄ‘ani i narodi BiH, bosanskohercegovačka država i društvo su jači, priznatiji i poštovaniji u svijetu. Zato će KBSA  neke svoje  planove i programe implementirati kroz razvoj i podršku AUBiH.

Sačuvajmo i osnažimo BiH kroz akademsko obrazovanje na AUBiH, koji je pobjeda  sjevernoameričke dijaspore za dobrobit mladih koji će razvijati odnose izmeÄ‘u SAD, Kanade i BiH. AUBiH je najbolje mjesto implementacije svih dobrih ideja organizacija i pojedinaca iz sjevernoameričke dijaspore. Zato KBSA poziva  sve organizacije i pojedince iz sjevernoameričke bh dijaspore da svoje vizije, ideje, svoj patriotski rad iplementiraju putem AUBiH za dobrobit svih graÄ‘ana, za bolju i sigurniju budućnost, za novu reintegriranu BiH, integriranu u EU.

AUBiH nudi vrhunsko obrazovanje, omogućuje mladim stručnjacima da razviju nove poduzetničke projekte, smanje stopu nezaposlenosti, dovedi BiH stanje održive privrede, koja će imati ravnopravno mjesto na svjetskom tržištu.

AUBiH obezbijeÄ‘uje mogućnosti svim graÄ‘anima Bosne i Hercegovine da se školuju na visokoškolskoj obrazovnoj instituciji, koja djeluje po principima koji se primjenjuju u SAD, a koji nude vrhunsko obrazovanje, predavanja vrhunskih profesora iz SAD-a i Evrope.

AUBiH  obrazuje nove generacije budućih stručnjaka koji će svoje vještine i znanja koristiti kako bi doprinijeli uspješnoj integraciji BiH u EU.

AUBiH osigurava  korištenje američkih standarda u pristupu višem obrazovanju, koje je fokusirano na razvoj i koje traži rješenja koja se mogu primijeniti i koristiti u svakodnevnom radu.

AUBiH obezbijeÄ‘uje mogućnost svim studentima da učestvuju u praktičnoj obuci u SAD, Evropi i da, nakon završetka studija, imaju mogućnost zapošljavanja u domaćim, američkim ili evropskim institucijama i preduzećima.

========================

PISMO PODRŠKE SVIJETSKOG SAVEZA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE {SSDBIH}  ZA AMERIÄŒKI UNIVERZITET U BOSNI I HERCEGOVINI {AUBIH}

GraÄ‘ani i narodi Bosne i Hercegovine {BiH} nemaju razvijen kapacitet za produciranje znanja, nemaju moć širenja znanja, nemaju moć primjene znanja. Nedostatak kapaciteta za produciranje znanja, nemoć u širenju znanja, nemoć u primjeni znanja nadoknaÄ‘uje AUBiH.  SSDBiH, krovna organizacija bh dijaspore poziva sve graÄ‘ane BiH, a posebno mlade da podrže i obrazuju se  na AUBiH. Podržavajući  rad i razvoj AUBiH, SSDBiH posebno naglašava značaj visokog obrazovanja kao najbolje investicije za politički, ekonomski, kulturni i naučni razvoj demokratske i prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog civilnog društva.  Sa AUBiH graÄ‘ani i narodi BiH, bosanskohercegovačka država i društvo su jači, priznatiji i poštovaniji u svijetu. Zato će SSDBiH  neke svoje  planove i programe implementirati kroz razvoj i podršku AUBiH.

Sačuvajmo i osnažimo BiH kroz akademsko obrazovanje na AUBiH, koji je pobjeda  dijaspore za dobrobit mladih koji će razvijati odnose izmeÄ‘u zemalja u kojima trenutno žive i BiH. AUBiH je najbolje mjesto implementacije svih dobrih ideja organizacija i pojedinaca iz dijaspore. Zato SSDBiH poziva  sve organizacije i pojedince iz bh dijaspore da svoje vizije, ideje, svoj patriotski rad iplementiraju putem AUBiH za dobrobit svih graÄ‘ana, za bolju i sigurniju budućnost, za novu reintegriranu BiH, integriranu u EU.

AUBiH nudi vrhunsko obrazovanje, omogućuje mladim stručnjacima da razviju nove poduzetničke projekte, smanje stopu nezaposlenosti, dovedi BiH stanje održive privrede, koja će imati ravnopravno mjesto na svjetskom tržištu.

AUBiH obezbijeÄ‘uje mogućnosti svim graÄ‘anima BiH da se školuju na visokoškolskoj obrazovnoj instituciji, koja djeluje po principima koji se primjenjuju u SAD, a koji nude vrhunsko obrazovanje, predavanja vrhunskih profesora iz SAD-a i Evrope.

AUBiH  obrazuje nove generacije budućih stručnjaka koji će svoje vještine i znanja koristiti kako bi doprinijeli uspješnoj integraciji BiH u EU.

AUBiH osigurava  korištenje američkih standarda u pristupu višem obrazovanju, koje je fokusirano na razvoj i koje traži rješenja koja se mogu primijeniti i koristiti u svakodnevnom radu.

AUBiH obezbijeÄ‘uje mogućnost svim studentima da učestvuju u praktičnoj obuci u SAD, Evropi i da, nakon završetka studija, imaju mogućnost zapošljavanja u domaćim, američkim ili evropskim institucijama i preduzećima.

Pismo podrške za Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini od Vijeca BH organizacija Australije

Bosna i Hercegovina nema razvijen mehanizam za produkciju znanja onako kako je to regulisano na Zapadu. Prvi korak u postizanju tog cilja predstavlja, upravo, Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini, budući da nudi dvojne diplome, američku i bh., ali i američki način obrazovanja.

Vijeće BiH organizacija, krovna organizacija bh. dijaspore Australije poziva sve graÄ‘ane BiH, a posebno mlade da podrže i obrazuju se na AUBiH. Podržavajući  rad i razvoj AUBiH, Vijeće BiH organizacija Australije naglašava značaj visokog obrazovanja kao najbolje investicije za politički, ekonomski, kulturni i naučni razvoj demokratske i prosperitetne države BiH i otvorenog, slobodnog civilnog društva. Sa AUBiH graÄ‘ani i narodi BiH, bosanskohercegovačka država i društvo su jači, priznatiji i poštovaniji u svijetu. Zato će Vijeće BiH organizacija Australije neke svoje  planove i programe implementirati kroz razvoj i podršku AUBiH.

Sačuvajmo i osnažimo BiH kroz akademsko obrazovanje na AUBiH, koji je pobjeda  dijaspore za dobrobit mladih koji će razvijati odnose izmeÄ‘u zemalja u kojima trenutno žive i BiH. AUBiH je najbolje mjesto implementacije svih dobrih ideja organizacija i pojedinaca iz dijaspore. Zato Vijeće BiH organizacija Australije poziva  sve organizacije i pojedince iz bh dijaspore da svoje vizije, ideje, svoj patriotski rad iplementiraju putem AUBiH za dobrobit svih graÄ‘ana, za bolju i sigurniju budućnost, za novu reintegriranu BiH, integriranu u EU.

AUBiH nudi vrhunsko obrazovanje, omogućuje mladim stručnjacima da razviju nove poduzetničke projekte, smanje stopu nezaposlenosti, dovedu BiH u stanje održive privrede, koja će imati ravnopravno mjesto na svjetskom tržištu.

 

AUBiH obezbjeÄ‘uje mogućnosti svim graÄ‘anima BiH da se školuju na visokoškolskoj obrazovnoj instituciji, koja djeluje po principima koji se primjenjuju u SAD, a koji nude vrhunsko obrazovanje, predavanja vrhunskih profesora iz SAD-a i Evrope. AUBiH  obrazuje nove generacije budućih stručnjaka koji će svoje vještine i znanja koristiti kako bi doprinijeli uspješnoj integraciji BiH u EU.

 

AUBiH osigurava korištenje američkih standarda u pristupu višem obrazovanju, koje je fokusirano na razvoj i koje traži rješenja koja se mogu primijeniti i koristiti u svakodnevnom radu.

 

AUBiH obezbijeÄ‘uje mogućnost svim studentima da učestvuju u praktičnoj obuci u SAD, Evropi i da, nakon završetka studija, imaju mogućnost zapošljavanja u domaćim, američkim ili evropskim institucijama i preduzećima.

 

===================

Umbrella BiH diaspora associations united in the support for AUBiH

AUBiH receives the support from 1.5 million BiH citizens in diaspora

AUBiH students as a driving force for the development of BiH and its entering Euro-Atlantic integrations

13.4.2009.

For the first time in the history of BiH diaspora, all three major diaspora organizations have simultaneously supported the work of a BiH institution. AUBiH has received letters of support from the BiH World Diaspora Association (SSD BiH), which represents the interests of more than 1.5 million BiH citizens, the Council of BiH Organizations of Australia (VBiH OA), which represents the interests of some 100,000 BiH citizens living in Australia, as well as from the Congress of North-American Bosniaks (KBSA), representing the interests of more than 350,000 American and Canadian Bosniaks.

“The support from 1.5 million citizens of BiH living in diaspora has come to our University when it was needed the most. For AUBiH, this support has the power of great moral satisfaction, and concrete assistance. The act of support itself has greatly improved the credibility of our University”, says Denis Prcić, AUBiH President.

By supporting the work and development of AUBiH, SSD BiH particularly stresses the importance of education as the best possible investment for the political, economic, cultural and scientific development of a democratic and prosperous BiH, as well as an open and free civil society, as stated in the letter of support that SSD BiH sent to AUBiH. It is also stressed that AUBiH provides top-quality education, enables young professionals to develop their business ideas, recue the rate of unemployment, and bring BiH into the state of sustainable economy that will be considered an equal partner in the world market. SSD BiH recommends all organizations and individuals in BiH diaspora to implement their visions and ideas through AUBiH for the benefit of all citizens, for a better and safer future, for a new BiH, reintegrated into the EU, as stated further in the SSD BiH letter of support co-signed by Mr. Nesib Karišik and Mr. Belmir Zec, Vice-Presidents of SSD BiH.

SSD BiH

By supporting the work and development of AUBiH, SSD BiH particularly stresses the importance of education as the best possible investment for the political, economic, cultural and scientific development of a democratic and prosperous BiH, as well as an open and free civil society, as stated in the letter of support that SSD BiH sent to AUBiH. SSD BiH recommends all organizations and individuals in BiH diaspora to implement their visions and ideas through AUBiH for the benefit of all citizens, for a better and safer future, for a new BiH, reintegrated into the EU, as stated further in the SSD BiH letter of support co-signed by Mr. Nesib Karišik and Mr. Belmir Zec, Vice-Presidents of SSD BiH.

ACBiHO

The letter of support from the Council of BiH Organizations of Australia states that Bosnia and Herzegovina does not have a developed mechanism for the production of knowledge the way it is regulated in the West. The first step in achieving this goal is, indeed, American University in Bosnia and Herzegovina, since it offers dual diplomas, the US and the BiH diplomas, including the US education system. By supporting the work and development of AUBiH, the Council of BiH Organizations of Australia highlights the importance of higher education as the best possible investment for a political, economic cultural and scientific development of a democratic and prosperous state of BiH and an open and free civil society, as stated in the letter of support from VBiH OA, signed by Senada Softić, President of VBiH OA.

CNAB

AUBiH provides an opportunity to realize all fruitful ideas of individuals and organizations from the North American diaspora. Moreover, AUBiH educates generations of professionals who will be able to use and contribute to the integration of Bosnia and Herzegovina into the EU with their knowledge and skills, as stated in the letter of support from KBSA, signed by the Chairman of the KBSA Board of Trustees, Mr. Murat Muratović, that was sent to AUBiH.

- I would like to stress the fact that, owing to its positive practice as a socially-responsible University, AUBiH has united the umbrella BiH diaspora associations in their support for the University. This further adds to our motivation to strive in the achievement of our basic task, which is to provide higher education to a larger number of young people who will be the driving force in the process of stable development of BiH and its entering the Euro-Atlantic integration processes, concludes Denis Prcić, AUBiH President.

KBSA is convinced that AUBiH offers world-class education to its students, while preparing them to be leaders in their respective fields. KBSA believes that AUBiH strives to produce generations who will have the ability to lead Bosnia and Herzegovina towards a better future – one where their nation will be on equal economic ground with other nations around the world.

Moreover, AUBiH educates generations of professionals who will be able to use and contribute to the integration of Bosnia and Herzegovina into the EU with their knowledge and skills, as stated in the letter of support from KBSA, signed by the Chairman of the KBSA Board of Trustees, Mr. Murat Muratović, that was sent to AUBiH.

In the three years of its existence, AUBiH has set new standards in higher education in Bosnia and Herzegovina, justified the support it has received from US diplomats, and shown that the American dream is possible in our country. At this institution of higher education, there are 250 students in Tuzla, Sarajevo and Banja Luka currently attending the College of International Finance and Banking, the College of Digital Economy and Information Technologies, and the College of International Law and Diplomacy, who will, in addition to receiving the AUBiH diploma, be also receiving the internationally-recognized diploma issued by the State University of New York (SUNY).

- I would like to point out the fact that, owing to its positive practice as a socially-responsible University, AUBiH has united the umbrella BiH diaspora associations in their support for the University. This further adds to our motivation to strive in the achievement of our basic task, which is to provide higher education to a larger number of young people who will be the driving force in the process of stable development of BiH and its entering the Euro-Atlantic integration processes, concludes Denis Prcić, AUBiH President.

Vijesti: