Naučna istraživanja

Onima koji pokušavaju revidirati istinu o broju ubijene djece Sarajeva.

Onima koji pokušavaju revidirati istinu o broju ubijene djece Sarajeva.
Djeca Sarajeva nisu slučajne žrtve agresije na BiH. Ubijanje djece Sarajeva je smišljen, organizovan i sistematski zločin koji pokazuje genocidnu namjeru srpskog agresora u Sarajevu.
MeÄ‘unarodno humanitarno pravo štiti djecu od bilo kakvog napada, kako u miru tako i u uslovima rata. Ratna iskustva, posebno balkanska, potvrÄ‘uju da se garancije za zaštitu djece ne poštuju.Deklaracija o pravima djeteta usvojena je u Ujedinjenim narodima (UN) 1959. godine. Djeca su u tom dokumentu označena kao najosjetljivija grupa koja treba zaštitu od raznih vrsta nasilja, kako u miru, tako i ratnim uslovima. MeÄ‘unarodni dan nedužne djece žrtava agresije obilježava se 4. juna, kako bi se javnost upozorila da mnoga djeca pate usljed različitih vidova zlostavljanja. Užasnuti dramatičnim porastom broja dječjih žrtava na Bliskom istoku, posebno u Palestini i Libanonu, UN su 1983. godine proglasili 4. juni „MeÄ‘unarodnim danom nedužne djece - žrtava agresije“.    
Deveto poglavlje pod nazivom "Posljedice opsade Sarajeva: genocid, urbicid i ekocid" unutar djela "Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995.", koje je objavljeno 2008. godine u Sarajevu na stranici 401. donosi podatak o ubijenoj djeci u Sarajevu.
Ukupan broj stradale djece u Sarajevu je 1.601, a koliko djece je stradalo u kojoj godini donosi tabelarni prikaz. Izdavač pomenute knjige koja je zapravo zbirka referata Okruglog stola održanog 23. novembra 2005. godine je Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

 

IGK

Vijesti: