Naučna istraživanja

Onima koju uzaludno pokušavaju narušiti ugled Armije RBiH, njen antifašistički, slobodarski karakter.

 

Onima koju uzaludno pokušavaju narušiti ugled Armije RBiH, njen antifašistički, slobodarski karakter.

Ni pred jednim meÄ‘unarodnim i bosanskohercegovačkim sudom, pa čak ni pred sudovima susjednih država, nijedan pripadnik Armije RBiH nije osuÄ‘en za genocid, istrebljenje ili progon, pa čak ni za jedan zločin protiv čovječnosti što su, prema meÄ‘unarodnom pravu, najteža krivična djela koja se provode u okviru napada na civilno stanovništvu, uz podršku vlasti. Za sva ova sistemska i organizirana djela pred meÄ‘unarodnim sudovima i Sudom BiH osuÄ‘eni su komandant Vojske Republike Srpske, oficiri Glavnog štaba VRS, komandanti korpusa i brigada, pa sve do zapovjednika vodova i običnih pripadnika VRS, što jasno ukazuje ko je zapravo zločinačka organizacija. Armija RBiH je bila jedina legalna vojna sila, koja je branila BiH, dok je Vojska RS, kako meÄ‘unarodni sudovi utvrÄ‘uju, bila nelegalna organizacija i sredstvo agresije Savezne Republike Jugoslavije na Republiku BiH. 

IGK

Vijesti: