Naučna istraživanja

Mladic

Danas se navršava godinu dana od konačne presude ratnom zločincu Ratku Mladiću od strane MeÄ‘unarodng krivičnog tribunala ua bivšu jugoslaviju. Mladić je osuÄ‘en po 10 od 11 tačaka za genocid i zločine protiv čovječnosti počinjene nad Bošnjacima tokom rata u BiH.
Kao glavni vojni komandant samoproglašene Vojske Republike Srpske koju je finansirala Srbija, Mladić je bio izvršilac genocidne kampanje Republike Srpske  u Bosni i Hercegovini koja je nastojala da stvori etnički čistu paradržavu za etničke Srbe kroz protjerivanje, mučenje i istrebljenje Bošnjaka i Hrvata.
I prvobitna Mladićeva presuda iz 2017. i potvrÄ‘ivanje ove presude iz 2021. predstavljaju prekretnice u poslijeratnoj historiji Bosne i Hercegovine, ali i šire evolucije meÄ‘unarodne pravde i meÄ‘unarodnog prava
Iako MeÄ‘unarodni krivični tribunal za područije bivše Jugoslavije nije kategorizirao cjelokupnu kampanju takozvane Vojske Republike Srpske u Bosni i Hercegovini kao genocidnu namjeru, genocid u Srebrenici se sve više prepoznaje kao strašno mjesto ubijanja velikog bosanskog genocida u većini akademske i političke literature.
 
Today marks the one-year anniversary of Ratko Mladic’s final sentencing by the ICTY’s residual mechanism. Mladic was convicted on 10 of 11 counts of genocide & crimes against humanity committed against the Bosniak community & civilians more broadly during the Bosnian War.
As the chief military commander of the self-declared, Serbian-funded VRS, Mladic was the executioner of the genocidal RS campaign in Bosnia which sought to carve out an ethnically-pure parastate for ethnic Serbs through the expulsion, torture & extermination of Bosniaks & Croats. 
Both Mladic's original sentencing in 2017 and the confirmation of this verdict in 2021 represent landmark moments in the post-war history of Bosnia and Herzegovina but also the broader evolution of international justice and human rights law.
While the ICTY failed to categorise the entirety of the VRS campaign in Bosnia as being in genocidal intent, the Srebrenica Genocide is increasingly recognised as the apex killing site of a broader Bosnian Genocide in most of the academic and policy literature.

Vijesti: