Naučna istraživanja

Srebrenica IGK ist.

Institute for Research of Genocide Canada and Bosnian community in Windsor mark 27h anniversary of Srebrenica genocide.
Join us by the Srebrenica memorial monument in Jackson Park in Windsor to commemorate the victims and families of the Srebrenica genocide. 
The 27th Anniversary of the Srebrenica Genocide.
Central Canadian Commemoration
Windsor, July 16, 2022. at 12 pm
Jackson Park
In 1995, more than 8,000 Bosnian Muslims were murdered in Srebrenica by the army, paramilitaries and police forces of the Republic of Srpska. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the International Court of Justice have ruled that this massacre was an act of genocide and is highlighted at the Canadian Museum of Human Rights.
In 2015, the House of Commons passed unanimously a historic motion to recognize the month of April as Genocide Remembrance, Condemnation and Prevention Month and named the ones recognized by Canada’s House of Commons including the Srebrenica Genocide.
In 2010, the House of Commons unanimously passed Brian Masse motion M-416, which recognized the genocide and established Srebrenica Genocide Remembrance Day in Canada.
Windsor honoured genocide victims and all those affected with a permanent monument in Jackson Park — the first official form of commemoration outside of Bosnia and Herzegovina. 
In 2019, Brian Masse, MP, tabled Petition e-1837, calling upon the Canadian government to enact legislation that would prohibit Srebrenica Genocide denial in Canada.
In some Canadian schools and colleges, students are studying the genocide in Srebrenica.


Institut za istraživanje genocida Kanada i bosanska zajednica u Windsoru obilježavaju 27. godišnjicu genocida u Srebrenici.
Pridružite nam se kod memorijalnog spomenika Srebrenica u Jackson Parku u Windsoru u znak sje?anja na žrtve i porodice genocida u Srebrenici.
27. godišnjica genocida u Srebrenici.
Centralna kanadska komemoracija
Windsor, 16. jula 2022. u 12 sati
Jackson Park
U Srebrenici je 1995. godine od strane vojske, paravojnih i policijskih snaga Republike Srpske ubijeno više od 8.000 Bošnjaka. Me?unarodni krivi?ni sud za bivšu Jugoslaviju i Me?unarodni sud pravde presudili su da je ovaj masakr ?in genocida i kao takav prepoznat je u Kanadskom muzeju ljudskih prava.
U 2015. godini, Kanadski parlament je jednoglasno usvojio historijski prijedlog za priznavanje mjeseca aprila kao mjeseca sje?anja, osude i prevencije genocida i imenovao genocide koje je priznaje Kanadski parlament, uklju?uju?i genocid u Srebrenici.
Kanadski parlament je 2010. godine jednoglasno usvojio rezoluciju Briana Massea M-416, kojim je priznat genocid u Srebrenici i ustanovljen Dan sje?anja na genocid u Srebrenici u Kanadi.
Windsor je odao po?ast žrtvama genocida Srebrenici spomenikom u Jackson Parku – prvim zvani?nim spomenikom žrtvama genocida u Srebrenici izvan Bosne i Hercegovine.
Godine 2019. Brian Masse, ?lan Parlamenta Kanade podnio je peticiju e-1837, pozivaju?i kanadsku vladu da donese zakon koji bi zabranio negiranje genocida u Srebrenici u Kanadi.
U nekim kanadskim školama i fakultetima studenti prou?avaju genocid u Srebrenici.

Vijesti: